Tutorials

Skrivene informacije

Neke informacije nisu za svačije oči, a da bi ste ih sačuvali potrebno je da znate da one uopšte i postoje i da znate gde su smeštene

Skrivene informacijeU svakodnevnom radu sa dokumentima nismo i svesni da svi Office dokumenti, pa i oni kreirani u Wordu, nose sa sobom, osim onih osnovnih informacija (format fajla, naziv, datum), i druge skrivene informacije-atribute. Ovo ponekad može biti vrlo “pipavo”, pogotovo što neke dokumente razmenjujete preko intraneta ili Weba.

Tako recimo možete poslati nekome dokument, a da niste ni svesni da ste osim osnovnog sadržaja, na odredište poslali i neke skrivene detalje.

Na sreću i ovo je promenljivo, tako da u svakom trenutnu možete odstraniti višak informacija. Neke od osnovnih osobina Word dokumenata su:

  • autor
  • menadžer
  • kompanija
  • vreme poslednje izmene dokumenta

Ukoliko želite da uklonite ove atribute iz nekog dokumenta uradite sledeću proceduru kojom ćemo tačno ukloniti sledeće:

  • Osobine dokumenta: Author, Manager, Company i Last saved by.
  • Imena osoba koja su radila sa funkcijom komentara (Comments) i praćenjem ispravki (Track Changes) biće izmenjena u “Author
  • Naslovni nevidljivi red (header) koji se generiše pozivom funkcije za slanje dokumenta outem e-maila (dugme E-mail)
  • sva imena koja su zabeležena kao atribut Saved by koriščenjem funkcije verzionisanja dokumenata (Versioning)

Da bi uklonili sve ovo uradite sledeće:

U padajućem meniju [Tools], kliknite [Options], te zatim u novom dijalog proyoru kliknite tab [Security].

Potvrdite polje check-polje [Remove personal information from file properties on save].

Snimite dokument.

Leave a Reply