Tutorials

Slaganje teksta oko grafičkih objekata

Tekst ne mora uvek da prati klasičnu, praouglu liniju, kada se slaže oko grtafičkih objekata. Postoji mogućnost da omotate tekst oko slika, i to po proizvoljnoj liniji

Predstavicemo vam jedan od boljih nacina za “omotavanje” (prelom, slaganje) teksta oko grafickih objekata u Word 2000 dokumentima. Ovaj prelom ce vam, za razliku od klasicnog slaganja teksta oko pravougaonih kontura, omoguciti da tekst prati liniju konture uvezenog grafickog objekta. A evo i postupka, i primera kako dobiti savršeno slaganje teksta oko grafickih objekata proizvoljnog oblika:

Pokrenite Word, otvorite novi dokument i u njega prekopirajte proizvoljni tekst. Bitno je da tekst prekriva celu površinu stranice.

Izaberite padajuci meni Insert > Picture > From File, pa u novom dijalog odaberite bilo koju sliku i kliknite dugme Insert.

Sliku možete postaviti bilo gde na stranici, a možete promeniti i velicinu slike (smanjiti ili povecati).

Kliknite na sliku kako bi je selektovali, pa ce vam se odmah pojaviti paleta Picture. Na paleti Picture kliknite dugme-ikonicu Text Wrapping (ikonica sa iscrtanim likom psa, cetvrta sa desnog kraja).

Sa padajuceg menija izaberite opciju Edit Wrap Points.

Oko slike ce se pojaviti crvena isprekidana linija. Potrebno je samo da oko slike prelomite ove prave linije i formirate odgovarajuci oblik. Za formiranje nove tacke preloma, kliknite bilo gde na isprekidanu liniju i držeci pritisnut levi taster miša, vucite ka ivici konture objekta.

Kada kliknete mišem van slike, Word ce automatski složiti sav tekst, tik oko nove konture.

Leave a Reply