Tutorials

Smart tagovi

Excel prepoznaje određene tipove podataka koje zatim obeležava odgovarajući Smart Tag oznakama, a u zavisnosti od prepoznatog tipa podataka Excel će vam ponuditi različite akcije koje možete sprovesti nad podacima u datoj ćeliji

Smart TagKorišćenjem Smart Tags funkcije u svakodnevnom radu sa Excel dokumentima, umnogome možete sebi olakšati rad i smanjiti utrošak vremena.

Kako ovi Smart tagovi funkcionišu?

Excel u radnim listovima prepoznaje određene tipove podataka koje zatim obeležava odgovarajući Smart Tag oznakama (ljubičasti trouglić u donjem desnom uglu ćelija). U zavisnosti od prepoznatog tipa podataka Excel će vam ponuditi različite mogućnosti, odnosno različite akcije koje možete sprovesti nad podacima u datoj ćeliji.

Na primer, ukoliko u adresaru MS Outlook-a imate kontakta pod imenom Pera Perić, i recimo isto to ime se pojavi u nekoj od Excel-ovih ćelija, to ime će biti prepoznato i obeleženo Smart tagom, a iza oznake će vam se ponuditi akcije za slanje novog e-maila, zakazivanje sastanaka, otvaranje detalja o tom kontaktu i slično.

Znači, funkcijom “pametnih tagova” integriše se celokupni MS Office paket kako bi vama izašao u susret i bio vam od pomoći na svakom koraku. Treba napomenuti da su po početnim podešavanjima Smart tagovi isključeni, odnosno da ukoliko želite da funkcionišu morate ih uključiti.

Aktiviranje Smart tagova

Da bi ste aktivirali Smart tagove uradite sledeće:

U padajućem meniju [Tools], kliknite [AutoCorrect Options], te zatim u novom dijalog prozoru kliknite tab [Smart Tags].

Potvrdite polje check-polje [Label data with smart tags].

Upotreba Smart tagova

Kada Excel prepozna određeni tip podataka, datu ćeliju obeležiće indikatorom Smart tagova – ljubišastim trouglićem u dnu ćelije. Da bi saznali koje su sve akcije moguće sa sadržajem u ćeliji, postavite kurzor iznad samog indikatora kako bi vam se pojavilo dugme [Smart Tag Actions]. Kliknite strelicu, desno od dugmića kako bi videli padajući meni sa akcijama vezanim za ovaj tag.

Prema sopstvenim potrebama, iz padajućeg menija izaberite odgovarajuću akciju, odnosno funkciju koja će obraditi sadržaj iz date ćelije.

Leave a Reply