Tutorials

Što je to spam?

Poruke koje korisnici primaju , ,a koje reklamiraju proizvode za koje nikad nijeste pokazali zanimanje,obavještenja o temama na koje se nijeste pretlatili,lažne i prikrivene privatne poruke koje najčešće vode na stranice pornografskog sadržaja su najčešći oblici poruka koje nazivamo spam. Zar se i vama to ne dešava svaki dan kad otvorite e mail.

Jednostavno rečeno svaka poruka koju nijeste zatražili , a koja je masovno distribuirana je spam(neželjena pošta).

Skora istraživanja mail poslužitelja govore da je skoro tri četvrtine svih poslanih mailova na Internetu zapravo spam.

Takvih e mail poruka distribuira se na milione adresa svakoga danavodjenih principom velikih brojeva i vjerovatnoće, da će neko od brojnih primalaca naručiti reklamirani sadržaj ili kliknuti na link koji nekome omogućava naplatu reklame.

Širenjem spama troškovi održavanja poslužitelja e maila rastu iz dana u dan, a korištenje usluga bilježi pad zbog prisustva velikog broja ovih poruka.

Zato se vrlo oštro i rigorozno sankcionišu dokazani i otkriveni distributeri spamova.

Iz tih razloga distributeri spama sve češće i sofisticiranije pribjegavaju ilegalnim metodama distribucije.

Jedan od primjera poruka /prevara jeste kad dobijete poruku koju treba proslijediti na neku vama znanu adresu, u tom slučaju služite kao distributer spama,ili pak da dobijete poruku u kojoj se traži da na odredjeni račun uplatite izvjesnu sumu novaca , a koja će vam donijeti nevidjenu dobit.Takve poruke nazivaju se hoaxsima.

Iako većina e mail poslužitelja (servera) ima progarame za prepoznavanje spama,cime one idu direktno u junk,naići ćete na spamove koji’»procure» u inbox.najbolje rješenje u tom slučaju je da ih izbrišete prije čitanja i tako se riješite e mail napasti spama.

One thought on “Što je to spam?

  1. zorana

    konacno lepo objasnjeno na nasem jeziku. sv koristimo ”spam” reč na engleskom a verujem da vecina ne bi znala da objasni sta je to. super , hvala!

Leave a Reply