Tutorials

Ubrzajte podizanje Windows-a

Vremenom trajanje podizanja operativnog sistema se povećava. Zašto dolazi do toga i kako otkloniti uzroke?

Vremenom, kada već dobro ovladate radom na računaru sigurno će vam zasmetati dugotrajno podizanje sistema, tj. vreme od momenta uključivanja kompjutera (pritisak na glavni prekidač) do momenta ostvarivanja mogućnosti za početka rada. Postoji više načina i mogućnosti koje treba da proverite i podesite da bi skratili ovo vreme. Prvi korak je svakako da smanjite broj apliakcija koje se pokreću sa podizanjem sistema (StartUp>). U ove aplikacije spadaju: anitvirusni programi, dijagnostički i razni uslužni programi. Potrebno je da izvažete šta vam je zaista potrebno, a šta nije. Na primer, ukoliko posedujete dva antivirus-programa (većina korisnika iz predostrožnosti koristi više ovakvih programa) ostavite samo onaj koji ima najsvežiju bazu sa podacima o virusima. Uslužne programe koji su instalacijom ubačeni u StartUp, a koje ne koristite svakodnevno svakako izbacite.

Samu selekciju šta ostaviti, a šta izbaciti iz StartUp-a, najkomfornije možete izvršiti u <I>Windows</I>-ovom konfiguracionom programu “msconfig.exe“. Sa desktopa, izaberite Start > Run, te u komandnu liniju upišite “msconfig” i pritisnite Enter. Ovim ćete pokrenuti sistemski program za konfiguraciju “System Configuration Utility”. Pređite na karticu “StartUp” gde ćete videti spisak svih aplikacija (izvršnih programa) koje se pokreću pri StartUp-u, i pored svake stavke i polje za potvrdu (check-box). Poništite polja za potvrdu pored onih aplikacija koje ne želite više da se automatski startuju. Isti postupak odradite i na druge dve kartice: “Autoexec.bat” i “Config.sys”. Kada ste izbacili sve nepoželjne programe, kliknite “OK” i restartujte računar. Kada se ponovo bude podizao sistem, sigurno ćete primetiti bitnu vremensku razliku.

Još jedan od mogućih “krivaca” za sporo podizanje sistema je veliki broj instaliranih fontova. I ovde možete napraviti selekciju. Iz foldera C:\Windows\Fonts izbacite one fontove koje retko koristite. Možete ih samo premestiti u novi folder, gde će vam biti dostupni, a neće se učitavati pri podizanju sistema. Pored ovoga preporuka je i da barem jednom nedeljno vršite defragmentaciju diska (diskova). Sve ove mere će sigurno dati rezultate, te više nećete morati da dugo sedite pored računara dok on ne bude spreman za rad.

Leave a Reply