Tutorials

Vertikalno poravnavanje dokumenata

Vertikalno poravnavanje je automatski proces razmeštanja pasusa, na stranicama koje nisu potpuno ispunjene tekstom, na takav način da je na svakoj stranici tekst jednako poravnat u odnosu na donju marginu

Naslov ovog priloga vam verovatno čudno zvuči – vertikalno poravnavanje, poravnavanje u odnosu na šta? Do sada ste samo čuli za horizontalno poravnavanje, koje se vrši u odnosu na razne repere, npr. margine, tabulatore, prvi red itd. Šta je zapravo vertikalno poravnavanje? Vertikalno poravnavanje je automatski proces razmeštanja pasusa, na stranicama koje nisu potpuno ispunjene tekstom, na takav način da je na svakoj stranici tekst jednako poravnat u odnosu na donju marginu. Stranice koje stoje naspramno u jednom dokumentu, mnogo bolje izgledaju ako su vertikalno poravnate u odnosu na donju marginu.

Kod ovakvog poravnavanja, na stranicama koje nisu potpuno ispunjene, Word dodaje odgovarajući prostor između svih pasusa na stranici, tako da sadržaj dosegne donju marginu. Da bi vertikalno poravnali dokument, izaberite padajući meni “File > Page Setup”. U novom dijalogu pređite na karticu “Layout”, te iz padajuće liste “Vertical Alignment” izaberite “Justified” i iz liste “Apply to” opciju “Whole document”. Nakon ovih podešavanja potvrdite izmenu klikom na dugme OK. Po ovom podešavanju Word će ponovo izvršiti “prelom” svih stranica i izvršiti vertikalno poravnavanje da bi razmak do donje margine na svim stranicama bio jednak.

U slučaju kada tekst na poslednjoj stranici zauzima samo nekoliko redova, Word će i ovde proširiti sadržaj do donje margine. Da bi izbegli ovako formatiranje samo na poslednjoj stranici, selektujte sadržaj poslednje stranice i ponovo izaberite meni “File > Page Setup”. Pređite na karticu “Layout”, te iz padajuće liste “Vertical Alignment” izaberite “Top” (znači, ravnanje prema vrhu) i iz liste “Apply to” opciju “Selected text”. Pritisnite OK, za izmenu podešavanja. Word će pravilno prelomiti poslednju stranicu i uravnati sadržaj u odnosu na gornju marginu.

Leave a Reply