Tutorials

Vidljivost svih radnih listova

Ako intenzivno koristite Excel, onda ste se sigurno susreli sa problemom velikog broja radnih listova (sheet-ova) koji su predstavljeni putem kartica/tab-oba. Malo je pozanto da ove “jezičke” možete poređati u više redova radi bolje preglednosti

Kartice – jezičci (engl. tabs) koji se nalaze u dnu radnog prostora Excel-a, a označavaju pojedine radne listove i omogućavaju pristup istim, predstavljaju navigaciono rešenje koje se nametnulo i mnogim drugim aplikacijama. Čak se ovakvo rešenje primenjuje i kao navigaciono sredstvo na mnogim web sajtovima, u stvari, gde god je potreban organizovan i jasan pristup mnoštvu informacija. Sve do nove verzije Excel-a, verzije 2002 ili XP, nije se mnogo davalo na mogućnosti uređenja ovih navigacionih kartica. Sa novom verzijom dolazi i mogućnost bojenja pojedinih kartica radnih listova radi lakše navigacije (vidi sliku). Za bojenje pojedinačne kartice, kliknite desnim tasterom iznad kartice i izaberite opciju Tab Color, te u poznatom dijalogu izaberite željenu boju i kliknite Ok.

Kod podrazumevanog podešavanja prikaza ovih jezičaka, odjednom se prikazuju prve tri kartice, a kako dodajete nove radne listove, nadalje se ređaju nove kartice. Kada se poveća broj kartica i prevaziđe mogućnost prikaza svih kartica, određeni broj nestaje sa radne površine i tada na scenu stupaju navigacioni tasteri koji se nalaze sa leve strane kartica – jezičaka. Kada imate veliki broj radnih listova, npr. kod upotrebe Excel-a u složenim ekonomskim proračunima, da biste se kretali kroz radne listove moraćete non-stop da scroll-ujete kartice levo-desno da bi im svima pristupili.

Međutim, malo je poznato da ove kartice mogu da se prikažu u više od jednog reda. Kada jednostavno kliknete desnim tasterom iznad prostora dugmića za navigaciju dobićete listing prvih petnaest radnih listova. Ukoliko imate više od petnaest radnih listova, da bi izlistali i ostale moraćete da izaberete opciju More Sheets…. Ovim će vam se otvoriti dijalog prozor Activate sa uređenim spiskom svih radnih listova (kao na slici). Ovako ćete mnogo brže pristupati radnim listovima, kliknete na naziv radnog lista i kliknete OK.

Leave a Reply