Tutorials

Višestruki radni listovi

Višestruki radni listovi omogućavaju čuvanje velike količine informacija, na jednom mestu

O vaj prilog posvetili smo radu sa višestrukim radni listovima u Excel-u. Ovo je odlična mogućnost za čuvanje velike količine informacija, tako što ćete ih držati u odvojenim radnim listovima ili čak fajlovima, ali međusobno povezanim linkovima. Prva stvar koju treba da uradimo je da unutar jedne radne sveske dodamo sve potrebne radne listove. U donjem uglu Excel-ove radne površine videćete jezičak kartice naslovljen sa [Sheet], kao i sve ostalo u Excel-u, svi radni listovi treba da budu uređeni i naslovljeni. Na ovaj način ćete se mnogo lakše snalaziti u radnoj svesci.

Izaberite padajući meni Insert > Worksheet, radi dodavanja novog radnog lista.

Kliknite desnim tasterom na jezičak novog radnog lista i izaberite [Rename], te unesite novi naziv za ovaj radni list. Kada vršite podešavanje unakrsnih tabela, jako je važno da se sve pripadajuće ćelije “ponašaju” na odgovarajući (željeni) način, odnosno onako kako ste vi zamislili. Ovo znači da i njih morate propisno označiti i formatirati. Na primer, ako imate kolonu u kojoj se nalaze datumski podaci, u prvu gornju ćeliju upišite naslov za celu kolonu, a zatim formatirajte celu kolonu, da bi mogla ispravno da prihvati datume:

  • Mišem selektujte celu kolonu.
  • Sa padajućeg menija [Format] izaberite [Cells].
  • Izaberite odogovarajući datumski format, i kliknite [OK].

Kada imate podešene sve radne listove, transfer podataka između njih je vrlo lak. Recimo, da imate više radnih listova gde na određenom broj listova pratite nekakave prihode na godišnjem nivou (po mesecima), a da vam jedan od njih služi za rekapitulaciju prihoda po godinama (kao na slici). Vrlo lako možemo da “ulinkujemo” (povežemo) sve radne listove sa onim sumarnim.

  • Pređite na radni list gde vam se nalaze sumarni podaci i kliknite u ćeliju gde će biti ulinkovan sumarni podatak za recimo 1999. godinu.
  • Ukucajte znak jednako (=), što će označiti početak unosa formule.
  • Sada, pređite na radni list za 1999. godinu, klikom na jezičak tog radnog lista. Kliknite na ćeliju koja predstavlja sumarni podataka za tu godinu.
  • Preostaje vam još da samo, obavezno, pritisnete taster [Enter].

Na isti način ulinkujte i sve ostale radne listove sa ovim rekapitulacioni. Povezivanjem radnih listova na ovaj način zadržaćete konzistentnost i tačnost podataka, jer će se svaka promena podataka u radnim listovima koji se odnose na pojedinačnu godinu, odraziti i na sumarni radni list.

Leave a Reply