Tutorials

Word i makro-virusi

Ako često razmenjujete Office fajlove sa kolegama morate biti oprezni i svesni postojanja ovakvih, ne baš prijatnih, makro-virusa

Makro virusi su se ne tako davno pojavili u računarskom svetu, tj. od onda kada je Microsoft u paket Office ubacio i Visual Basic (prvo je to bio WordBasic). Ako često razmenjujete Office fajlove sa kolegama morate biti oprezni i svesni postojanja ovakvih virusa. Virusi se sada pišu u najnovijoj verziji bejzika za aplikacije – Visual Basic for Applications ili VBA. Makro virusi mogu da budu isto tako destruktivni kao i ostali virusi, jer imaju mogućnost samoreprodukcije(umnožavanja) i preko novog-starog programskog jezika, dostupni su im svi resursi zaraženog kompjutera(što znači i mogućnost brisanje podataka).

Jezik VBA je dodat paketu radi povećanja fleksibilnosti i mogućnosti paketa MS Office, tako da njegovi korisnici prvenstveno mogu da pisanjem rutina povećaju produktivnost u radu. Jedan od najpoznatijih makro virusa bio je “Concept” (u verzijama Word-a 6.0 i 95), čiju su “koncepciju” preuzeli i kasnije nastali virusi. Ovaj virus se ubacivao u osnovni šablon Word-a – “Normal.dot” i odatle se kopirao u svaki novi dokument. Od tada su nastale mnoge nove generacije naprednijih i destruktivnijh makro virusa.

Kako da se zaštitite od makro virusa? Postoje dve solucije: da preuzimate samo proverene dokumente, a ako su i iz proverenih izvora opet ih proverite nekim od antivirusnih softvera. Druga solucija je ona koja je ugrađena u sam Word, a to su funkcije bezbednosti. Da bi zadali Word-u određeni stepen zaštite pozovite padajući meni Tools > Macro > Security. Otvoriće vam se dijalog prozor Security na kome imate dve kartice: Security Level i Trusted Sources. Na prvoj kartici podešavate nivoe sigurnosti:

  • High – ovo je Word-ov standardni nivo, gde će se ukoliko neki dokumenti imaju makroe, otvoriti samo oni koji imaju sertifikate iz izvora koje korisnik odredi.
  • Medium – Word će otvoriti fajlove koji sadrže makroe, ali će pre svakog otvaranja postaviti upit, da li želite da se dokument otvori sa makroom ili bez makroa.
  • Low – u ovom slučaju Word će otvoriti sve dokumente bez obzira da li sadrže makroe ili ne.

Na drugoj kartici se nalazi lista pouzdanih izvora, tj. spisak šablona i dodataka koje ste ručno instalirali na sistem. Stavke iz liste možete ukloniti, ako izaberete stavku i pritisnete dugme “Remove”.

Leave a Reply