Tutorials

Zamrzavanje prikaza

Problem bespotrebnog scroll-ovanja kod velikih radnih listova vrlo lako možemo rešiti zamrzavanjem prikaza tj. upotrebom funkcije Freeze

Verovatno ste svi imali problema sa velikim radnim listovima, tj. sa kretanjem kroz radni list. Naime skrolovanjem (pregled radnog lista u vertikalnom ili horizontalnom smeru) radnog lista uz pomoć klizača, gubimo iz vida naslovne redove i kolone koje opisuju podatke. Na taj način se odmicanjem od početka gubi nit, šta koja kolona (red) označava.

Ovaj problem se vrlo lako rešava upotrebom komandi Freeze/Unfreeze Panes, koje se nalaze u padajućem meniju “Window”. Da bi “zamrznuli” gornji deo radnog lista uradićemo sledeće:

  • Selektujte gornje naslovne redove (ili kolone), tj. kliknite u bilo koju ćeliju prvog donjeg reda. Na primer, ako naš naslov zauzima prva dva reda, kliknućemo u bilo koju ćeliju u trećem redu.
  • Izabraćemo meni Window > Freeze Panes.
  • Odmah ispod selektovane naslovne linije, pojaviće se tanka horizontalna linija, koja razdvaja gornji (“zamrznuti”) deo i donji koji se može nesmetano pregledati.

Na ovaj način povlačenjem vertikalnog klizača moćićemo da pregledamo dugačke radne listove, a da pri tom uvek imamo uvid koja kolona šta označava. Slično ovome, moguće je radni list podeliti i vertikalno, kada “zamrzavamo” početne kolone, a ostale možemo da pregledamo. Pored toga možemo istovremeno zamrznuti i naslovni red i naslovnu kolonu – istovremeno. Potrebno je da izaberete ćeliju A1, te izaberete meni Window > Freeze Panes. Sada će biti zamrznuti prvi red i kolona, a skrolovanjem možemo videti ostatak radnog lista. Za “odmrzavanje” samo izaberite meni Window > Unfreeze Panes.

One thought on “Zamrzavanje prikaza

  1. Djomlouns

    Hvala ti choveche ovo mi je trebalo, znao sam da ima ta opcija ali nikako da je nadjem ;)

    tnx M.

Leave a Reply