Trinaest naučnih i stručnih organizacija donelo je zajedničku Deklaraciju o proglašenju 2020. za Godinu elektrohemije u Srbiji. Tokom naredne godine biće organizovan čitav niz događaja koji će kulminirati sastankom Međunarodnog elektrohemijskog društva u Beogradu, gde će učestvovati i ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za hemiju Stenli Vitingem.

U petak, 29. novembra, na Tehnološko-metalurškom fakultetu, predstavnici 13 naučnih i i stručnih organizacija potpisali su zajedničku Deklaraciju o proglašenju 2020. za Godinu elektrohemije u Srbiji u želji da upoznaju najširu javnost u Srbiji sa elektrohemijom i motivišu mlade da se bave ovom perspektivnom i veoma važnom naukom.

Zahvaljujući velikom zalaganju i rezultatima srpskih elektrohemičara, Beograd će od 30. avgusta do 4. septembra 2020. godine biti domaćin 71. godišnjeg sastanka Međunarodnog elektrohemijskog društva (The International Society of Electrochemistry) na kojem će se okupiti najugledniji svetski istraživači iz ove oblasti, uključujući i ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za hemiju Stenlija Vitingema.
Tokom 2020. u Srbiji će biti organizovan i čitav niz događaja koji će predstaviti značaj koji elektrohemija ima u savremenom svetu i upornost istraživača na pronalaženju snažnih, pouzdanih i jeftinih alternativnih izvora energije, koji je, između ostalog, doveo do razvoja danas nezamenjivih litijum-jonskih baterija, a trojica naučnika najzaslužnijih za njihov razvoj, Džon B. Gudinaf, M. Stenli Vitingam i Akira Jošino, dobili su Nobelovu nagradu za hemiju 2019.
Elektrohemijska nauka u Srbiji dugi niz godina postiže značajne rezultate. Od prvih eksperimenata koje je krajem 19. veka izvodio profesor Sima Lozanić, preko profesora Pante Tutundžića i akademika Aleksandra Despića, Dragutina Dražića i Milenka Šušića koji su bili začetnici i osnivači takozvane Beogradske elektrohemijske škole sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka, do brojnih današnjih elektrohemičara izniklih iz te škole, srpska elektrohemija je bila planetarno prepoznatljiva i dala je izuzetan doprinos ukupnom razvoju ove nauke u svetu.
—————————————————————-
Potpisnici Deklaracije su: Društvo fizikohemičara Srbije (DFHS), Društvo za istraživanje materijala SrbijeInstitut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI), Institut za nuklearne nauke Vinča (INN Vinča), Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM), Institut tehničkih nauka Srpske akademija nauka i umetnosti (ITN SANU), Inženjersko društvo za koroziju (IDK), Savez hemijskih inženjera Srbije (SHI), Srpsko hemijsko društvo (SHD), Tehnološko-metalurški fakultet (TMF), Udruženje inženjera Srbije za koroziju i zaštitu materijala (UISKOZAM), Fakultet za fizičku hemiju (FFH) i Centar za promociju nauke (CPN).