Ovog meseca, kompanija Xerox  slavi 25. godišnjicu linije proizvoda koja je zauvek promenila štampanje i način na koji ljudi rade u kancelarijama povezivanjem dokumenata s elektronskom kancelarijskom opremom.

Xerox DocuTech 135 Production Publisher, objavljen 2. oktobra 1990. godine, napravio je revoluciju u načinu na koji su kompanije proizvodile kancelarijske materijale kao što su promotivne brošure, novine i izveštaji o prodaji. Nova linija proizvoda omogućila je primanje elektronskih zapisa dokumenata sa udaljenih računara, njihovo skladištenje, mogućnost uređivanja i deljenja putem umreženih računara, kao i izradu dokumenata štamparskog kvaliteta velikom brzinom.

Xerox Versant 2100 Press

“Bila je to velika prednost kompanije Samco Printers tokom proteklih 25 godina,” izjavio je Sam Hirji,  predsednik kompanije Samco Printers, koja još uvek upotrebljava izvorni sistem DocuTech 135 Production Publisher u svom svakodnevnom poslovanju u Vancouveru, u Kanadi. “Teško je zamisliti dan kad nije postojao način da se pomoću komercijalnih štampača može vršiti štampanje direktno sa računara na brzi profesionalni štampač. Linija proizvoda DocuTech je to zauvek promenila.”

 

DocuTech 135 Production Publisher je omogućio digitalno štampanje na zahtev, alternativu i dopunu tradicionalnim komercijalnim metodama štampanja. Novost kod sistema DocuTech bila je objedinjavanje koraka u procesu štampanja – priprema posla, štampa i dorada – u nove elektronske radne procese koji su vodili prema bržem, gotovo trenutnom obavljanju posla i niskim troškovima za kratkoročna štampanja.

 

DocuTech je takođe igrao ulogu u inovacijama koje su sledile, uključujući prelaz sa analognih kancelarijskih uređaja za kopiranje na multifunkcionalne digitalne uređaje koji skeniraju, faksiraju, kopiraju i štampaju, kao i u razvoju štampanja varijabilnih podataka, koji koriste podatke radi personalizacije dokumenata u velikim razmerama. Na ovaj način, stotine komercijalnih i korporativnih štamparija širom sveta dobile su mogućnost da izgrade vrlo uspešno poslovanje.

 

  1. godine, kompanija Xerox je dobila tehnološku nagradu National Medal of Technology and Innovation, kojom Sjedinjene Američke Države odaju najvišu počast svojim građanima za “stvaranje savremenih industrija reprografike, digitalnog štampanja, i štampanja na zahtev.” Do 2011. godine, industrija digitalnog štampanja na zahtev imala je godišnje prihode od 66 milijardi dolara1. Značajne tehnologije koje su pokretale inovativnost linije proizvoda DocuTech uključuju:
  • Tadašnja najbrža brzina štampe (135 stranica u minuti), koja je bila naročito impresivna zbog rezolucije štampe od 600 tačaka po inču (dpi) – dvostruko više od tadašnjeg standarda.
  • Napredna elektronika, koja je delimično bila nasleđe iz kompanije Scientific Data Systems, koja je bila u sklopu kompanije Xerox od 1969. do 1975., a koja je rano prihvatila integrisane krugove za računare i među prvima počela s upotrebom silikonskih tranzistora u računarima.
  • Računar s grafičkim korisničkim interfejsom i mišem koji je služio kao operativni interfejs za liniju proizvoda DocuTech – direktno potiče od prvog personalnog računara, kojeg je napravila kompanija PARC, koja pripada kompaniji Xerox.

 

Program razvoja linije proizvoda DocuTech trajao je jednu deceniju i uključivao je nekoliko hiljada inženjera. “Jedan od najvećih izazova sa kojima se tim suočio bilo je kako napraviti mašinu koja bi radila bez zastoja u prostoru koji još nije bio određen,” izjavio je Randall Hube, direktor za Litigaciju i strateške tehničke usluge u Upravljanju intelektualnim vlasništvom kompanije Xerox, takođe članom razvojnog tima za liniju proizvoda DocuTech. “Uvek nam se činilo, čak i od samog početka, da smo radili nešto revolucionarno, nešto što će biti vrlo posebno.”

 

Na tržištu se pojavilo otprilike dvadesetak modela sistema DocuTech, koji su uspešno usavršavali arhitekturu koja je napravila revoluciju u štampi pomoću poslovnog modela “naruči-zatim-raspodeli-zatim-odštampaj” kako bi se precizno udovoljilo potrebama. U tradicionalnim procesima, velike količine knjiga, marketinških materijala i drugih materijala se štampaju, a zatim distribuiraju u prodavnice i skladišta gde se naručuju.