Pomoćnik ministra za informaciono društvo Sava Savić izjavio je za RTS da se može očekivati da prihod od izvoza IT usluga i softvera u 2015. bude između 350 i 400 miliona evra.

Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) su prepoznate kao strateški sektor u Srbiji, a IT industrija na taj način postaje dominantna privredna grana, rekao je Savić.

Microsoft Srbija

Izvoz softvera 2010. godine vredeo je 127 miliona evra, 2012. sa 222 miliona evra izjednačio se s izvozom malina, a 2014. sa 324 miliona evra dostigao je izvoz kukuruza.

Trenutno 180 kompanija izvozi softver iz Srbije. One zapošljavaju pet i po hiljada ljudi.

Očekuje se da će broj IT kompanija rasti i u narednom periodu, shodno tome biće potrebno još dosta zaposlenih i već sada se govori o tome da su to cifre od nekih desetak hiljada stručnjaka koje su potrebne da bi kompanije u Srbiji rasle na odgovarajući način, navodi Marina Blagojević iz Klastera IKT mreža.

Najviše se izvozi u Nemačku, Sjedinjene Države, Veliku Britaniju i skandinavske zemlje.