marketing

Za 2020. godinu možemo reći da je bila posebna – i to ne na dobar način. Pojedinci, kompanije, brendovi, vlade i zajednice našli su se pred velikim izazovima, a promene koje se dešavaju u oblastima poslovanja, politike i javnog domena imaće značajan uticaj i na oblast komunikacija. Dok se situacija sa COVID-19 krizom nastavlja, tim stručnjaka međunarodne agencije Grayling predstavlja pet trendova koji bi mogli oblikovati oblast komunikacija u narednom periodu.

„Osim toga što smo napravili pregled novih trendova, koji postaju sve aktuelniji, pružili smo i uvid u to na koji način se razvijaju trendovi koje smo ranije identifikovali. Nije reč samo o prognozi koja će biti zanimljiva potrošačkim brendovima – u pitanju su trendovi koji pružaju interesantan uvid u B2B komunikaciju kao i u odnose sa političkim činiocima”, izjavila je Nataša Trslić Štambak, regionalna direktorka agencije Grayling za Jugoistočnu Evropu.

U produžetku se nalazi pet marketinških i komunikacionih trendova agencije Grayling:

Trend #1: Pokažite saosećajnost

Na koji način kompanijeda pristupe emotivnom periodu kroz koji svi prolazimo zbog novonastale situacije? Brendovi treba da pokažu na koji način oni pomažu svojim zaposlenima, saradnicima i kupcima da prevaziđu ovu nesvakidašnju situaciju, posebno sada, kada se približavamo prazničnoj sezoni. Ne treba koristiti floskule: ako je sve što imate da kažete u vezi sa pandemijom „u ovome smo zajedno!”, onda je bolje da ne govorite ništa. Razmislite o konkretnim, korisnim akcijama, a zatim ih i preduzmite.

Trend #2: Molimo vas, zabavite nas

Ljudima koji su već ili se trenutno nalaze pred novim merama izolacije potrebna je zabava i skretanje misli više nego ikada ranije. Kroz različita partnerstva i promišljenu saradnju sa profesionalnim kreatorima sadržaja, kao i uz odgovarajuću stratešku platformu, svako može da stvori efikasan sadržaj – za kojim definitivno postoji potražnja. Gaming i livestreaming pružaju ogromne prilike za kompanije i brendove da na novi način dopru do ciljne publike.

Trend #3: Upoznajte svoju publiku

S obzirom na to da različiti sektori i mesta osećaju posledice novonastalih okolnosti na različite načine i da različite generacije na drugačiji način doživljavaju „novu normalnost”, prilagođena komunikacija i dalje ostaje ključna. Postavlja se i pitanje da li će COVID-19 pandemija dovesti do preusmerevanja pažnje na predgrađa, pri čemu će centralna gradska jezgra izgubiti na značaju? Ukoliko se to dogodi na koji način kompanije i brendovi treba da komuniciraju sa potrošačima čiji su fokus i životne navike možda promenjeni?

Trend #4: Pratite tok novca

Svedoci smo velikog broja naslova o negativnom uticaju COVID-19 pandemije na poslovanje i poteškoćama sa kojima se kompanije suočavaju – međutim ova situacija za neke organizacije predstavlja i priliku. Prelazak na online poslovanje je očigledan primer, ali kompanije koje razmišljaju unapred mogu ostvariti stabilnost ili čak i uspeh u poslovanju kroz pažljivo osluškivanje potrošačkih trendova i stavova države.

Trend #5 Neizvesna budućnost

Generacija Z se suočava sa svetom koji se znatno razlikuje od svega što su doživele prethodne generacije – bilo da je reč o načinu studiranja, putovanjima pa čak i povremenim poslovima. Izvesno je da će za mlade ljude ovo biti izuzetno težak period i da su tradicionalni načini funkcionisanja značajno izmenjeni. Međutim, za neke je ovo prilika da sami stvore svoj put i obezbede stabilan izvor prihoda. Na koji način vaš brend ili kompanija mogu da pomognu mladim ljudima da definišu, stvore i razviju svoje životne puteve i karijere?