Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija namenilo je u planu za ovu godinu 50 miliona dinara za razvoj digitalnog preduzetništva, u Srbiji,  najavljeno je danas u Privrednoj komori Beograda.

Na prezentaciji uslova kreditiranja i načina korišćenja sredstava za finansiranje kompanija u IT sektoru, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Sava Savić rekao je  da na javni poziv mogu da se jave mlade i start ap kompanije, kao i sve IT kompanije koje se  pretežno bave informatičkom delatnošću, a koje imaju inovativne projekte. Mlada kompanija je svaka ona koja je registrovana pre manje od dve godine od raspisivanja javnog poziva, rekao je Savić i dodao da se od onih kojima će biti odobrena sredstva  očekuje da doprinesu razvoju informatičkog društva i IT industrije u Srbiji.

Ovaj program ćemo nastojati da sprovodimo svake godine, a u pitanju su kreditna sredsta za preduzetnike u iznosu od 1,5 miliona dinara dok je maksimalni iznos kredita   za pravna lica i firme 3 miliona dinara, naveo je Savić. Grejs period biće godinu dana, a nakon toga kamatna stopa na ove kredite na godišnjem nivou biće jedan odsto, a vraćanje sredstava kvartalno, rekao je Savić i dodao da se ocenjuje da je za IT projekat dovoljno četiri godine da se realizuje i sredstva vrate. On je istakao da je interesovanje za ove kredite veliko i da se zato očekuje da će sva sredstva biti plasirana u određenom roku.

Kriterijumi za izbor programa kojima će se odobravati krediti biće inovativnost, održivost, koliko ljudi zapošljavaju,  da li su iz ruralnog ili privredno razvijenog područja, a o njima će odlučivati komisija koju čine predstavnici Ministratsva trgovine, turizma i telekomunikacije i univerziteteki profesori u oblasti informatike, istakao je Savić. Fond za razvoj  će emitovati i pratiti tokove ovih sredstava  i proveravati ispravnost finansijske dokumentacije, rekao je Savić.
On je istakao da se je na odluku da se podrži upravo digitalno preduzetništvo najviše uticala činjenica da se ovaj sektor najbrže razvija. U proizvodnji softvera u Srbiji trenutno radi oko 2000 firmi koje zapošljavaju oko 20.000 radnika, a izvoz softvera bio je nešto više od  320 miliona evra 2014. godine. IT sektor ima najbrži ekonomski rast duži niz godina, a taj trend će se kako se očekuje nastaviti i u narednim godinama.