U svom redovnom kvartalnom izveštaju o brzinama Interneta u svetu, koji se ovaj put odnosi na prvi kvartal 2015. godina, kompanija Akamai je utvrdila daje prosečna brzina Interneta u navedenom periodu iznosila 5 Mb/s, što je rast od 10% u odnosu na prethodni kvartal.

Međutim, manje od 5% korisnika u svetu ima brzine širokopojasnog Interneta koje dosežu makar 25 Mb/s. Na godišnjem nivou najveći porast brzine Interneta pokazala je ostrvska državica Fiji (181%), a najmanji Japan (4%), dok se brzina Interneta smanjila u devet zemalja sveta.

Internet
Internet
Internet
Internet

Prvo mesto po prosečnoj brzini fiksnog Interneta držala i dalje je Južna Koreja s brzinom od 23,6 Mb/s, potom Irska sa prosekom od 17,4 Mb/s, Hong Kong (16,7 Mb/s), Švedska (15,8 Mb/s), Holandija (15,3 Mb/s), Japan (15,2 Mb/s), Švajcarska (14,9 Mb/s), Norveška (14,1 Mb/s), Laitvanija (13,8 Mb/s) i Finska (13,7 Mb/s).

Što se tiče prosečnih brzina mobilnog Interneta, Velika Britanija je vodeća s brzinom od 20,4 Mb/s, nakon čega slede Danska s brzinom od 10 Mb/s, Švedska sa 8,9 Mb/s, Rusija sa 7,5 Mb/s, dok SAD ima brzinu od 4 Mb/s.