Savremena tehnologija koja se koristi na radnom mestu danas pomaže kompanijama u Evropi da zadrže konkurentsku prednost, poboljšavajući produktivnost i efikasnost. Dobra vest je da svaka kompanija može unaprediti poslovanje sa finansijskog aspekta i aspekta inovacija ukoliko prati sledećih šest koraka.

ict

#1 Zadužite osobu odgovornu za IT projekte

 • Objasnite uloge i odgovornosti svih zaposlenih koji imaju zaduženja u vezi sa IT-em.
 • Izaberite menadžera projekta koji će biti odgovoran za postizanje ciljeva i ispunjavanje zahteva.

#2 Popišite postojeći IT inventar

 • Popišite postojeću IT opremu i redovno je evaluirajte sa stanovišta upotrebljivosti kako biste redukovali nepotrebne troškove i izbegli kupovinu skupih proizvoda.

#3 Informišite se o tome šta je vašem timu potrebno

 • Konsultujte zaposlene koji koriste nove tehnologije – da li su relevantne? Da li pomažu?
 • Pre nego što se odlučite za uvođenje nove tehnologije, neka je zaposleni testiraju i prenesu vam utiske.

#4 Usaglasite se sa ciljevma IT poslovanja

 • Identifikujte jaz između IT infrastrukture i poslovnih ciljeva.
 • Uključite investiranje u tehnologiju u strateške poslovne odluke.
 • Jasno iznesite argumente donosiocima odluka u firmi.

#5: Prepoznajte prednosti korišćenja nove tehnologije

 • Informišite se o najnovijim tehnološkim trendovima.
 • Iskoristite nove tehnologije brzo kako biste zadržali konkurentsku prednost.

#6: Investirajte u tehnologiju koja se najčešće koristi na random mestu

 • Investirajte u rešenja koja imaju dugoročni potencijal za inoviranje.

 

STATISTIČKI PODACI:

#1 Produktivnost zaposlenih može porasti za 21%, uz pomoć pravih tehnoloških alata

#2 85% kompanija u Evropi smatra da nove tehnlogije donose konkurentsku prednost

#3 76%zaposlenih veruje da tehnologija koju koriste na random mestu nije efikasna