Na Javnom pozivu za 2016. godinu, od 250 prijava za finansijsku podršku projektima promocije nauke odobrena sredstva za 65 projekata
Programska komisija Centra za promociju nauke objavila je 13. juna preliminarnu rang-listu projekata kojima su odobrena sredstva u okviru Javnog poziva CPN-a za finansijsku podršku projektima promocije nauke za 2016. godinu. Ovogodišnja sredstva biće raspodeljena na 65 najbolje rangiranih projekata u tri kategorije, a na Javni poziv se prijavilo 250 naučnih, naučnostručnih društava, udruženja i drugih organizacija, kao i fizičkih lica s idejama za promociju nauke.
U skladu sa Finansijskim planom, ove godine su za Javni poziv opredeljena sredstva od 7.000.000,00 dinara, koja su nešto skromnija nego prethodnih godina. Kako bi se u datim okolnostima raspoloživa sredstva raspodelila na način koji će najviše uticati na kulturu nauke i rast naučne pismenosti na teritoriji cele Republike, prijave su sakupljane u tri različite kategorije: 1 – projekti promocije nauke u naučnim klubovima; 2 – samostalni projekti promocije nauke i 3 – visokouticajni i inovativni projekti promocije nauke.
U okviru prve kategorije prijavljen 71 projekat, a sredstva su dodeljena za 47 projekata. U drugoj kategoriji se vodila najveća bitka među projektima –  od 126 prijavljenih, dodeljena su sredstva za 15 najboljih projekata. U okviru treće kategorije prijavilo se 9 projekta od čega su tri osvojila sredstva.
Propozicije ovogodišnjeg Javnog poziva definisane su Pravilnikom o Javnom pozivu, koji je usvojio Upravni odbor Centra za promociju nauke. Prijavljivanje je, kao i prethodnih godina, bilo moguće izvršiti isključivo  elektronskim putem na adresi prijave.cpn.rs, a u izboru projekata učestvovala je trinaestočlana komisija, sastavljena od predstavnika različitih naučnih institucija.
Istražite više o detaljima Javnog poziva: http://www.cpn.rs/aktivnosti/rezultati-javnog-poziva-2016/