Centar za promociju nauke uputio je danas, 24. marta, Javni poziv za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2017. godini.

U skladu sa raspoloživim budžetom i uprkos finansijskim izazovima, a po odluci Upravnog odbora Centra, ukupna sredstva koja se dodeljuju su ove godine za nijansu viša nego prethodne i iznose 7.670.000,00 dinara.

Kategorije za koje se zainteresovani mogu prijaviti usklađeni su sa novim predlogom Programa promocije nauke u Srbiji od 2017. do 2020. godine. Inače, ove godine je projekte moguće prijaviti u pet kategorija:

1. Projekti promocije nauke u naučnim klubovima,
2. Projekti promocije nauke sa obuhvatom do 10.000 građana,
3. Projekti promocije nauke sa obuhvatom preko 10.000 građana,
4. Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke i
5. Projekti izrade eksponata koji će se realizovati u parkovima nauke.

Javni poziv za podnošenje projekata u prve četiri kategorije otvoren je do 19. aprila, dok se Javni poziv za kategoriju 5 sprovodi pošto budu izabrana idejna rešenja iz kategorije 4.

Prijavljivanje na Javni poziv vrši se, kao i prethodnih godina, isključivo elektronskim putem. Prijava na konkurs vrši se na stranici http://prijave.cpn.rs