Vodeća banka Poljske omogućuje svojim zaposlenima da, preko iPad uređaja, klijentima dostavljaju personalizovane preporuke zasnovane na analitici

Alior banka je prva banka u Poljskoj koja je instalirala rešenje IBM MobileFirst za iOS, koje njenim zaposlenima omogućava siguran pristup računima klijenata, preko iPad uređaja. Zaposleni banke  sada mogu da, u bilo kom trenutku i sa bilo kog mesta, klijentima ponude personalizovane savete vezane uz njihov portfolio, kao i ostale bankarske usluge. Omogućujući svojim zaposlenima stalan pristup informacijama o klijentima, putem softvera za prediktivnu analizu, banka Alior napravila je iskorak kojim potvrđuje status vodećeg inovatora na poljskom tržištu finansijskih usluga

IBM Research
IBM Research

,,Zahvaljujući saradnji kompanija Apple i IBM, u prilici smo da pružimo novu vrednost našim klijentima, i obezbedimo im jedinstveno digitalno bankarsko iskustvo. Verujemo da će to ohrabriti uspostavljanje dugoročnih odnosa sa klijentima i učiniti dostupnim usluge prilagođene pojedinačnim željama i finansijskim ciljevima klijenta”, izjavio je Andrej Roslanec (Andrzej Rosłaniec), direktor sektora za privatno baknarstvo Alior banke.
Banka će prvo usvojiti primenu IBM MobileFirst za iOS Trusted Advice aplikacije, koja omogućava savetnicima da pristupe i upravljaju portfolijima klijenata sa iPad uređaja, kao i relevantnim uvidima koje omogućava prediktivna analitika jednostavna za korišćenje. Sve ove mogućnosti dostupne su savetniku gde god da se susreće sa klijentima – u kući klijenta ili u lokalnom kafiću na primer– a ne samo u banci. Savetnici mogu da koriste aplikaciju kako bi pogledali kompletan raspon klijentovih potreba, testirali preporuke kroz prefinjene alatke modeliranja, pa i da obavljaju kompletne transakcije na bezbedan način.

„Pre godinu dana kompanije Apple i IBM su odlučile da transformišu način na koji se radi u bankarskoj i finansijskoj industriji. U saradnji sa klijentima kao što je Alior banka, mi vidimo kakav je efekat kada se profesionalcima na raspolaganje stavi ekspertiza, kako bi na što bolji način uslužili klijente,“ rekao je pridruženi partner kompanije IBM, Maćej Jakubovski (Maciej Jakubowski). „Predstavljanjem naprednih mobilnih usluga rastućoj bazi klijenata Alior banke, ubrzaćemo razvoj novih, personalizovanih servisa koji će uticati na iskustvo klijenata u oblasti bankarstva.“
Osmišljene namenski za iPad i iPhone uređaje, IBM MobileFirst za iOS aplikacije se pokreću u sigurnom okruženju, opremljene su analitičkim alatkama i povezane sa ključnim kompanijskim procesima koje omogućuje naredna generacija iOS tehnologije. Aplikacije se mogu lako rasporediti i prilagoditi bilo kojoj organizaciji, a njima se upravlja i nadograđuju se putem IBM cloud servisa za iOS uređaje.
„Projekat koji se sprovodi u saradnji sa kompanijama Apple i IBM, pokrenuo je Alior Innovation Lab – odeljenje Alior banke čiji je fokus istraživanje, brz razvoj novih inicijativa i partnerstva, a sve u cilju transformacije ideja u proizvode i usluge, i ubrzavanja inovativnih napora Alior banke,“ izjavio je Tomasz Motyl, direktor Službe za inovacije Alior banke.