Nastavljajući sa ulaganjem napora u transformaciju načina na koji se klijentima u Poljskoj pružaju bankarske usluge, Alior Banka je najavila primenu tri nove IBM MobileFirst for iOS aplikacije. Alior će kupiti i svojim zaposlenima podeliti 1300 novih Apple uređaja, uključujući iPhone, iPad i MacBook uređaje.

Alior Banka će biti prva banka na svetu koja će iskoristiti prednosti četiri nove IBM MobileFirst for iOS aplikacije. Ove aplikacije će savetnicima omogućiti da naprave, pristupe i upravljaju portfolijima klijenata sa Apple uređaja, omogućiće im i pristup uvidima koje omogućuje analitika na jednostavan način. Sve ove alatke će savetnicima biti dostupne kada god se susreću sa klijentima, bilo da su u prostorijama filijale ili van njih.

Alior bank

„Impresionirani smo neverovatno brzim i efikasnim načinom na koji Apple i IBM udružuju snage sa Alior bankom da bi osmislili i napravili aplikacije koje će povećati produktivnost naših savetnika“ kazao je Adrej Roslanjec (Andrzej Roslaniec), šef odeljenja Private Banking (za poslove sa stanovnistvom?) u Alior Banci.

„Oni su razumeli naše poslovanje i jednostavno pretočili ideje u rešenja koja funkcionišu, a to je umnogome pomoglo da donesemo odluku o proširenju saradnje.

Tri nove aplikacije koje će banka primenjivati:

  • Omogućuju novim klijentima izvanredno iskustvo, interakciju i brzinu kada se prijavljuju za bankarske servise koje nudi Alior banka
  • Pomažu savetnicima da se pripreme za poslovne obaveze i organizuju raspored sastanaka sa klijentima i
  • Pomažu menadžerima filijala i menadžerima prodaje da osnaže prodaju i pruže dodatnu pomoć kada god se susreću sa klijentima.

Napravljene ekskluzivno za iPhone i iPad uređaje, IBM MobileFirst for iOS aplikacije se isporučuju u bezbednom okruženju, snabdevene analitikom i povezane sa suštinskim poslovnim procesima koje podržava naredna generacija iOS tehnologije. Aplikacije mogu biti prilagođene bilo kojoj organizaciji i jednostavno primenjene, prilagođene i nadograđene preko cloud servisa od strane kompanije IBM, specifično za iOS uređaje.