Danas je Khronos Group, nezavisno telo koje upravlja razvojem najznačajnijeg multiplatformskog grafičkog API-a niskog nivoa – “Vulkan”, objavio zvaničnu podršku za implementaciju Raytracing proširenja ovog multiplatformskog API-a.

Raytracing je tehnika 3D renderinga koja realno simulira kako se zraci svetlosti odbijaju ili presecaju geometriju scene, njihovu interaciju sa materijalima i drugim svetlosnim izvorima kako bi stvorili fotorealistične slike. Široko se koristi u filmskoj industriji i drugim visoko-zahtevnim 3D produkcijama, a sa novim mogućnostima Vulkan API-a, počinje biti praktičan za aplikacije i igre u stvarnom vremenu. Vulkan Ray Tracing (VRT) krajnje transparentno implementira koherentni Raytracing okvir u grafički API niskog nivoa, omogućavajući fleksibilno spajanje rasterizacije i ubrzavanja Raytracinga. Vulkan Ray Tracing je dizajniran da bude hardverski agnostičan i na taj način može se ubrzati na postojećim GPU računskim resursima i posvećenim Raytracing jedinicama, ukoliko postoje unutar GPU-a.
Vulkan Ray Tracing sastoji se od niza Vulkan, SPIR-V i GLSL ekstenzija, od kojih su neke opcione. Primarno proširenje VK_KHR_ray_tracing pruža podršku za izgradnju i upravljanje strukturom ubrzanja, praćenje stanja i statusa Raytracing senčenja i globalnih Raytracing upita za ispreplitano senčenje. VK_KHR_pipeline library omogućava skup programskih procedura senčenja koje lako mogu biti povezane sa Raytracingom. VK_KHR_deferred_host_operations omogućuje intenzivne operacije upravljačkog softvera, Raytracing kompajliranje ili CPU akceleraciju gradivnih struktura.
Povodom omogućavanja Raytracinga kroz Vulkan grafički API, AMD-ov stariji podpredsednik, g-din. Andrej Zdravković, koji je zadužen za sav AMD-ov softverski razvoj, je izjavio:
“Standardizacija Raytracinga u Vulkan API-u je važan korak ka omogućavanju Raytracing dostupnosti na širokom rasponu uređaja, kao i omogućavanju programerima da u potpunosti koriste ovu tehnologiju. AMD će pružiti podršku za sve glavne mogućnosti ovog API proširenja, uključujući “ray shading”, “ray queries” i CPU akceleraciju upravljanja strukturom. AMD će blisko raditi sa programerima kako bismo osigurali izvrsne performanse naše implementacije Vulkan RayTracinga; ovi napori će nam omogućiti da krajnjim korisnicima pružimo još vizualno impresivniju grafiku na AMD Radeon™ GPU-ovima”