Svaka igra se oslanja na grafički API. Grafički API je skup programskih biblioteka na nivou samog OS-a, čiji je zadatak da pruži programerima igara i grafički zahtevnih aplikacija da kroz implementaciju u svoje programe, tj. igre, na što bolji način iskoriste hardverske mogućnosti centralnih i grafičkih procesora.

Najrasprostranjeniji grafički API na PC računarima je DirectX, pošto je on deo samog Windowsa. Igre koje se igraju na PC-u koriste ili DirectX API ili u Vulkan API. Microsoft je sa dolaskom Windows 10, objavio i poslednju verziju svog grafičkog API-a – DirectX12 ili popularno DX12. Prvo veliko ovogodišnje unapređenje Windowsa 10, poznato i kao „Spring 2020 update“, odnosno 20H1, donosi novu verziju DirectX grafičkog API-a: DirectX12 Ultimate. Najveća novost koja je implementirana u DX12 Ultimate jeste DXR 1.1 koji omogućava tzv. „Inline“ metod Raytracinga, što će drastično ubrzati ovaj zahtevni način generisanja kompjuterske grafike u realnom vremenu. DXR 1.1 donosi i podršku za Raytracing u slučaju AMD-ovih GPU-ova sledeće generacije, koji su bazirani na RDNA2 grafičkoj arhitekturi, a koji takođe stižu ove godine.

AMD je eksluzivni snabdevač i CPU i GPU rešenja za obe igračke konzole, a obzirom da su i Microsoft i Sony potvrdili da će nova generacija konzola koristiti RDNA2 grafičku arhitekturu i omogućiti podršku za Raytracing, ne čudi što je Microsoft baš u ovom momentu objavio DirectX 12 Ultimate. Naime, novi DX12 Ultimate će biti zvanični grafički API za njihovu novu XBOX Series X igračku konzolu, tako da će kompletan ekosistem razvoja igara biti unifikovan! Igre razvijane za XBOX Series X će automatski biti isporučive i na PC-u, ukoliko su isprogramirane uz korišćenje DX12 Ultimate grafičkog API-a. Ovaj genijalni potez će dramatično smanjiti vreme lansiranja igara za PC i sve teškoće oko takozvanog portovanja.

Još jedan veliki benefit upotrebe iste grafičke arhitekture i istog grafičkog API-a i na PC-u i na konzoli, jeste taj što će nivo optimizacija koje se implementiraju za konzole, kako bi što efikasnije i brže „terale“ neku igru, automatski biti primenjiv i na PC-u koji pokreću RDNA2 bazirani GPU-ovi i Zen2 bazirani CPU-ovi.

AMD je veoma blisko sarađivao sa Microsoftom, kako u razvoju hardvera za XBOX Series X, tako i u razvoj grafičkog API-a koji treba da omogući izvlačenje maksimuma iz tog hardvera. S tim na umu DirectX 12 Ultimate donosi DXR 1.1 omogućavajući efikasniji i lakši pristup u implementaciji Raytracing tehnika, tzv. „Inline“ metod. DXR 1.1 objedinjuje hardverske resurse računskih (compute) šejdera i tradicionalnih grafičkih šejdera, u svrhu akceleracije Raytracinga i efikasnije korišćenje GPU jedinica, što će otvoriti mogućnost Raytracinga i na manjim, a samim tim i jeftinijim GPU-ovima i grafičkim karticama, u budućnosti.

Za manje upućene, „šejder“ je samostalno parče izvršnog programskog koda ili ti procedura koja na specifičan način procesira unete podatke tako što kombinuje predefinisane komande grafičkog API-a s ciljem da sam GPU kreira željeni rezultat – na primer, specifičnu refleksiju vode u jezeru, dok Sunce zalazi.

Šta je to „Inline“ metod Raytracinga? U pitanju je alternativna forma koja ne koristi bilo kakve dinamičke šejdere ili tabele šejdera. Dostupna je za izvršavanje u bilo kom stadijumu šejdera. „Inline“ Raytracing daje programerima igara veću slobodu u implementaciji Raytracinga, što za posledicu ima optimizovanije, lepše i brže naslove na hardveru različite snage i cena.

Pored DXR 1.1, novi DX12 Ultimate donosi i VRS („Variable Rade Shading“) tehnologiju koja progamerima igara da je kontrolu da određuju koji delovi scene će biti detaljnije procesirani, a koji sa manje detalja, što omogućava balansiranje zauzeća performansi GPU-a za zadatke u fokusu. Sa DX12 Ultimate stiže i podrška za „Mesh Shaders“. U pitnju je poslednji stadijum evolucije verteks šejdera, odnosno geometrijskih šejdera. Podrška za „Mech Shaders“ će doneti dramatično povećanje geometrijske kompleksnosti budućih naslova, odnosno mnogo bolje performanse, ako se koristi postojeći nivo geometrijske kompleksnosti.

Sve ove tehnologije, kao i još niz drugih, pažljivo optimizovanih i svrsishodno dizajniranih tehnologija implementiranih u DirectX 12 Ultra biće podržani od strane novih AMD-oviGPU-ova bazirani na RDNA 2 grafičkoj arhitekturi, koji će biti lansirani ove godine.