Honor 20

Aplikacije za razmenu poruka postale su neizostavni deo života svakog korisnika. Sve što se u poslednje vreme dešava upućuje na to da bi svaki iole više upućeni marketing profesionalac pod svoje prioritete morao da podvede tzv. „mesendžere“ – kroz koje bi mogao da podstiče lojalnost, prihode i bazu kupaca, klijenata ili korisnika – ističe Debi Doerti, (Debbi Dougherty), direktorka odeljenja B2B marketinga popularne aplikacije Rakuten Viber.

Osnovne postave marketinga pretrpele su velike promene u poslednjih godinu i po dana. Sa pojavom brojnih novih aplikacija i ostalih inovativnih platformi, marketinški lideri su se našli pred izazovom da prepoznaju ključne tačke za dalju uticajnu i uspešnu komunikaciju sa postojećim i budućim korisnicima i kupcima. Iako su “oruđa” poput unapređene stvarnosti (AR), virtualne stvarnosti (VR) i digitalnih pomagala nove generacije pobudili dosta interesovanja, sve češći zaključak marketinških menadžera i stručnjaka je da su “tradicionalne” platforme najefektnije u postizanju željenih ciljeva.

Brojni izvori ukazuju na to da će trend sveopšteg korišćenja aplikacija za razmenu poruka na dnevnoj osnovi i dalje dobijati na snazi. Podaci koje su predstavila ciljna istraživanja ukazuju na to da već preko 150 miliona stanovnika SAD aktivno koristiti ovaj vid komunikacije – a da će više od polovine Amerikanaca to činiti do 2022. Ove informacije će sigurno biti posebno interesantne marketinškim menadžerima – kako bi široke baze korisnika mogle biti efikasno umrežene i angažovane na njima omiljeni način.

U skladu sa navedenim, očekuje se da će u savremenom marketingu sve češće poduzimati sledeće inicijative:

Podsticanje lojalnosti putem opšte korisne dvosmerne komunikacije i odnosa

Kada korisnici prate robnu marku na Fejsbuku ili Instagramu, u pitanju je jednostrani odnos. Drugim rečima – robna marka predstavlja sadržaj – putem prikaza novih proizvoda ili vlog tutorijala o načinu njihovog korišćenja – ali tu “interakcija” prestaje. Nasuprot tome, “mesendžeri” stvaraju jedinstvenu mogućnost kupcima ili korisnicima da uspostave direktan odnos sa robnom markom ili pružaocem usluge – bilo da je reč o potrebi da se brzo reši problem pri korišćenju ili dobijanju podataka o novoj liniji prozivoda. Kako oni već koriste platforme za razmenu poruka za svoju svakodnevnu direktnu komunikaciju sa bližnjima – to omogućava robnim markama raspolaganje sa aspektom “međusobne” komunikacije.

Pored mogućnosti da uživo četuju sa predstavnikom robne marke, brojne aplikacije takođe nude mogućnost korišćenja digitalnih “čet botova”.  Oni su idealni za pružanje podrške u svakom trenutku – putem brzih odgovora na pitanja i razrešenjem prostijih korisničkih nejasnoća, situacija ili problema. Kroz ponudu interakcije uživo ili putem čet botova, marketinški menadžeri će sigurno doprineti stvaranju dugoročne lojalnosti svojih korisnika zahvaljujući na ovaj način uspostavljenom korisnom, dvosmernom odnosu.

Stvaranje prihoda kroz nove mogućnosti kupovine, pretrage i deljenja informacija

Kada marketinški menadžeri razmatraju kako bi izgledala “dobra” platforma u koju bi vredelo investirati, uobičajeno se ta priča svodi na faktor povratka investicije (ROI). Oni razumeju vrednost lojalnosti svojih korisnika – ali istovremeno nastoje da shvate kako se ona pretvara u stvaranje prihoda za njihovu robnu marku. Za čet aplikacije – ovo je ključna tema za razmatranje uloge integrisanih funkcija elektronske trgovine.

“Mesendžeri” su brzo postali najpoželjnija platforma na kojoj je kupcima omogućeno da lako pretražuju raznovrsne ponude i dele informacije o njima sa svojim poslovnim kontaktima ili bližnjima. Uzmimo, na primer, grupni čet stvoren oko predstojećeg venčanja. Ako sve članice takve čet grupe koriste istu aplikaciju za razmenu poruka koja sadrži funkciju šoping tastature, biće im lako da “pročešljaju” kroz ponudu i proslede jedne drugima predloge za idealnu haljinu ili dekoracije – time stvorivši mogućnost da momentalno obave konsultacije pre nego što se odluče o kupovini.

Ova posebna vrsta funkcije elektronske trgovine stvara realnu, merljivu vrednost robnim markama koje koriste aplikacije za razmenu poruka i omogućava kupcima da na njima omiljeni, uobičajen način pristupaju zanimljivim informacijama koje će ih voditi do nabavke novih prozivoda.

Uspostavljanje odnosa sa novim kupcima – pametnom upotrebom reklama, bez korišćenja “intruzivnih” metoda

Podsticanje direktnih odnosa sa klijentelom je uvek predstavljalo važan cilj za marketing menadžere, ali to ne podrazumeva samo interakciju sa postojećim kupcima ili korisnicima. Uz postojanje velikih data-baza korisnika na aplikacijama za razmenu poruka, marketing menadžeri će biti u stanju da pristupe novim kupcima ili korisnicima koji bi mogli da se zanimaju za njihovu robnu marku putem pametnih i nenametljivih reklamnih poruka.

Privatnost i ciljane reklamne poruke danas predstavljaju neke od najkontroverznijih tema u oblasti marketinga na društvenim mrežama, pogotovo kada se uzme u obzir koliko su korisnici postali  izrazito osetljivi na zloupotrebu podataka. Kroz korišćenje odgovarajuće platforme za razmenu poruka, robne marke mogu biti sigurne da ne postupaju van granica prilikom prikupljanja ili analize korisničkih informacija. Drugim rečima – treba izabrati aplikaciju koja neovlašćeno ne čita, ustupa ili prodaje informacije iz privatnih razgovora svojih korisnika – i obraća se korisnicima jedino putem aktivnosti koje obezbeđuju anonimnost njihovih podataka.

2019 je godina u kojoj marketinški menadžeri otkrivaju da investiranje u nanjnovija ili najatraktivnija tehnološka rešenja nije nužno i najbolji način za uspostavljanje sadržajnog odnosa sa svojim korisnicima. Usmeravanjem resursa prema aplikacijama za razmenu poruka, čija popularnost stalno raste, robne marke će biti u mogućnosti da ostvare sve svoje ciljeve u tom smislu i uspostave angažovanu, dvosmernu, korisnu i efikasnu komunikaciju – baziranu na poštovanju privatnosti podataka i informacija svojih korisnika, kupaca i klijenata.