Lenovo Vibe S1Lenovo Vibe S1

Zbog čega korišćenje aplikacija za razmenu poruka predstavlja najbolji način da robne marke što bolje plasiraju prema svojim kupcima?

Društvene mreže predstavljaju možda i najmoćnija sredstva pomoću kojih se trgovine i robne marke povezuju i opšte sa njihovim kupcima i pratiocima. Dok su oruđa poput Tvitera već dugo popularna među kompanijama kao sredstva za uspostavljanje kontakta sa potrošačima, drugačija platforma značajno je dobijala na popularnosti: aplikacije za razmenu poruka. Prodavci su u mogućnosti da unaprede svoje marketinške aktivnosti korišćenjem ovih aplikacija kako bi, uz kontakt sa aktuelnim i budućim potrošačima, kreirali zainteresovanost za nove proizvode, kampanje i tržišne premijere. Ovo je pogotovo slučaj tokom sezone praznika – perioda u kome je prodavcima i robnim markama potrebno da u kratkom vremenskom roku kreiraju što više uzbuđenja oko prozivoda ograničenih serija i raznih promocija.

Tri glavna razloga zbog čega bi aplikacije za razmenu poruka trebale postati poželjna platforma za prodavce i robne marke u procesu izvođenja njihovih marketinških kampanja su:

Smisleno povezivanje jedan-na-jedan

Prodavcima je izuzetno važno da kod svojih kupaca stvaraju pozitivan utisak iz uzajamnog kontakta, i ništa ne može biti lepše za njih od toga kada im brend stvori osećaj da su oni u centru pažnje. Dok eksterno usmerene platforme poput Tvitera prodavcima pružaju mogućnost da opšte sa širim potrošačkim segmentom, aplikacija za razmenu poruka služe nečemu potpuno drugačijem – time što su usresređene na podsticanje stvaranja smislenih direktnih odnosa sa kupcima kroz direktnu uzajamnu komunikaciju 1-na-1. Zbog čega je ovo važno? Kada robna marka ostvari direktan kontakt sa kupcima, njihov odnos jača i lojalnost se rađa kao pozitivna posledica tog procesa.

Obogaćenje potrošačkog iskustva

Greške su moguće, i ne zaobilaze robne marke i prodavce. Bilo da su one male ili velike, ključ u rešavanju problema i sprečavanju pojave nezadovoljstva kod potrošača je pružanje pouzdane platforme putem koje bi kupci mogli da izraze svoje zamerke, razočarenja i brigu na način koji im osigurava da će biti uvaženi od strane robne marke. Ono što je najvažnije je da im se pruži prostor koji će obezbediti da ih brendovi primete i saslušaju. Aplikacije za razmenu poruka čine upravo to – pružajući kupcima privatnu platformu za direktnu komunikaciju 1-na-1 sa prodavcima.

Izdvajanje od konkurencije

Uvrštavanjem korišćenja aplikacija za razmenu poruka u svoje marketinške strategije, prodavcima se ukazuje mogućnost da se time izdvoje od konkurencije. Prečesto je slučaj da se kompanije usresređuju na kontaktiranje najvećeg mogućeg broja potrošača – što kod njih stvara utisak da su u tom odnosu oni samo puki broj. Kompanije ovim dobijaju priliku da se izdvoje od konkurencije i pokažu svojim kupcima da su robne marke koje gaje iskreno interesovanje ka onome što vole, ne vole i šta najčešće biraju. Ovo im takođe omogućava da sprovedu marketinške kampanje kojima se direktno obraćaju svojim ciljnim kupcima, što direktno utiče na povećanje prodaje.

Tokom ovogodišnje praznične sezone, kupcima je bila želja da nabavljaju proizvode pod robnom markom koja ih prati i odgovara na njihove potrebe. Kada je reč o komuniciranju sa kupcima, prodavci be trebali dobro da razmotre korišćenje aplikacija za razmenu poruka i prepoznaju kako da stvaraju bolje uslove za direktnu komunikaciju 1-na-1 – čime bi obogatili iskustvo njihovih potrošača i izdvojili se od svojih konkurenata.