Grupacija Aseko SEE (Asseco SEE, ASEE) objavila je godišnje rezultate drugog kvartala 2016. godine prema kojima je ostvarila stabilan rast u prihodima od prodaje premašivši rezultat istog perioda prethodne godine za 8%. Ovim je na kraju prve polovine godine ostvaren prihod od prodaje od 11 %.

Najveći rast prihoda od prodaje je nakon prva dva kvartala 2016. godine zabeležila poslovna jedinica System Integration sa 24,4 miliona evra, koji je za 4,6 miliona evra viši u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj rast je specijalno vidljiv u Rumuniji i Srbiji. Ukupni prihod od prodaje je u poslovnoj jedinici Payment dostigao 19,9 miliona evra što je za 1,2 miliona više nego u prva dva kvartala prethodne godine. Veći porast je ostvaren uglavnom od dela fizičkih plaćanja u Rumuniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sloveniji. Što se tiče prodaje u elektronskoj trgovini, porast je u najvećoj meri ostvaren u Turskoj. Prihod od prodaje u poslovnoj jedinici Banking je nakon završetka prve polovne 2016. godine nešto iznad 15 miliona evra, što je 2,1% više nego u prva dva kvartala prethodne godine. Porast prihoda od prodaje u ovoj jedinici je između ostalog zabeležen i u Srbiji i Makedoniji.

– Porast prihoda od prodaje u prvoj polovini ove godine pratilo je povećanje troškova koje uglavnom proizilazi iz planiranih investicija u resurse proizvodnje i prodaje, što je uticalo i na finansijske rezultate grupacije ASEE. Generalno nam je prva polovina ove godine bila uspešna. Treba primetiti da smo u drugom kvartalu proširili svoju saradnju sa Wincor Nixdorf na još jednu, desetu zemlju – Rumuniju, gde smo dobili status preferiranog partnera u bankarstvu. Rezultati ovog partnerstva biće već ove godine vidljivi. – rekao je Piotr Jeleński, Predsednik Upravnog odbora grupacije Asseco South Eastern Europe S.A.

Profit iz operativnih aktivnosti (EBIT) dostigao je nakon prva dva kvartala 2016. godine 5,5 miliona evra, što je za 6% niži rezultat nego u istom periodu prošle godine.

Operativna profitabilnost grupacije ASEE je nakon prvih 6 meseci 2016. godine dostigla 9,2%.

Neto profit grupacije ASEE je u prvom kvartalu 2016. godine iznosio 4,6 miliona evra, što je za 3% niže u odnosu na rezultat ostvaren nakon prvih šest meseci 2015. godine.

Kompanija je objavila da vrednost potpisanih projekata za 2016. godinu iznosi 108,4 miliona evra, što je porast od 13% u poređenju sa istim periodom prošle godine.