online banking

Prema nedavnom istraživanju koje je sprovela kompanija Kaspersky Lab, broj sajber bezbednosnih incidenata u onlajna bankarstvu drastično je porastao.

Rezultati istraživanja ukazuju na činjenicu da onlajn bankarski incidenti prave bankama prosečnu štetu u iznosu od 1.754.000 američkih dolara, što predstavlja duplo veći iznos u poređenju sa troškovima oporavka od malver incidenata, za koje je u proseku neophodno izdvojiti 825.000 američkih dolara.

Istraživanjem je ustanovljeno da čak 61 odsto sajber bezbednosnih incidenata koji pogađaju banke nose sa sobom dodatne štetne posledice za napadnute organizacije, uključujući gubitak podataka, urušavanje brenda/reputacije kompanije, gubitak poverljivih informacija i druge.

Ovi podaci, kao i drugi podaci obuhvaćeni ovim istraživanjem, svaraju pritisak za finansijske organizacije i primoravaju ih da uvedu adekvatne bezbednosne mere kako bi se zaštitili od incidenata u onlajn bankarstvu, naročito DDoS napada, koji mogu da budu ozbiljna pretnja za onlajn bankarske usluge.

DDoS napadi na finansijske institucije najčešće imaju za cilj da onesposobe veb stranice za onlajn bakarstvo. Istraživanje je ukazalo na činjenicu da kada se organizacije suoče sa DDoS napadom, najviše budu pogođeni resursi u bankarskom sektoru, koji se odnose na krajnje potrošače.

Na primer, kod 49 odsto banaka koje su bile mete DDoS napada primećen je negativan uticaj na njihove veb stranice (u poređenju sa 41 odsto kod nefinansijskih organizacija), dok je 48 odsto banaka koje su bile žrtve DDoS napada imalo zastoj u radu svojih onlajn bankarskih usluga.

Banke brinu o napadima na njihove onlajn bankarske usluge više nego o bilo kojim drugim pretnjama. Međutim, prema rezultatima istraživanja, DDoS napadi su tek treća najopasnija pretnja koja zabrinjava ispitanike, iza malver pretnji i ciljanih napada, uprkos činjenici da oporavak od DDoS napada košta više od oporavka od malver incidenata.

Oporavak od DDoS napada je takođe skuplji za banke u poređenju sa nefinansijskim organizacijama. Prema rezultatima istraživanja, finansijske institucije mogu platiti i do 1.172.000 američkih dolara za oporavak od incidentata, u poređenju sa 952.000 američkih dolara koliko plaćaju kompanije u drugim sektorima.

Budući da je jedna od posledica sajber incidenata koje se kompanije najviše plaše urušavanje brenda/reputacije, pri čemu je skoro svaka peta organizacija (17 odsto) izjavila da je to jedan od najvećih strahova, kompanija Kaspersky Lab podstiče kompanije u ovom sektoru da ulože veći napor u širenje svesti o sajber bezbednosti, kako bi zaštitile svoje usluge i klijente.

Kiril Ilganaev, direktor sektora za zaštitu od DDoS napada u kompaniji Kaspersky Lab, izjavio je: „U bankarskom sektoru, reputacija i bezbednost predstavljaju dva najbitnija parametra. Ako su onlajn servisi banke napadnuti, korisnicima je veoma teško da povere svoj novac toj banci, tako da je veoma lako zaključiti zbog čega bi takav napad bio razarajuć za banku. Međutim, ako banke žele bolje da se zaštite od sajber bezbednosnih incidenata, neophodno je da se prvo pripreme za sve opasnosti koje sa sobom nose DDoS napadi, koji mogu pogoditi njihove onlajn bankarske usluge. Ova pretnja bi trebalo da bude u centru bezbednosnih strategija banaka”.

Kako bi bile adekvatno pripremljene za rešavanje incidenata u vezi sa onlajn bankarskim uslugama, kompanija Kaspersky Lab podstiče finansijske organizacije da dele informacije o bezbednosnim pretnjama.