U skladu sa stupanjem na snagu nove Standardne ponude Telekoma Srbije od 01.05.2018. godine,
koju je odobrila Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL),
kao i povećanjem troškova operatora za isporuku IPTV servisa preko xDSL tehnologije,
BeotelNet-ISP d.o.o. najavljuje promenu korisničkih IPTV paketa koji se pružaju preko ADSL tehnologije.

Počev od 24.05.2018. godine ukidaju se paketi kod korisnika bez Ugovorne obaveze, odnosno sa
Ugovorima čiji je period važenja neodređen:

ADSL IPTV Maxi 10
ADSL IPTV Maxi 10 DUO
Bundle ADSL 10 – gratis IPTV UO24
Bundle ADSL 10 – gratis IPTV UO24 tablet
Bundle ADSL 10 – gratis IPTV UO36
Bundle ADSL 10 + IPTV Arena
Bundle ADSL 10 + IPTV Arena i odrasli
Bundle ADSL 10 + IPTV Basic
Bundle ADSL 10 + IPTV Full
Bundle ADSL 10 + IPTV Odrasli
Bundle ADSL 10 Arena – gratis IPTV UO24
Bundle ADSL 10 Arena i odrasli – gratis IPTV UO24
Bundle ADSL 10 DUO – gratis IPTV UO24
Bundle ADSL 10 DUO – gratis IPTV UO36
Bundle ADSL 10 DUO + IPTV Arena
Bundle ADSL 10 DUO + IPTV Basic
Bundle ADSL 20 – gratis IPTV UO24
Bundle ADSL 20 – gratis IPTV UO36
Bundle ADSL 20 – gratis IPTV UO36 MiFi
Bundle ADSL 20 + IPTV Arena
Bundle ADSL 20 + IPTV Basic
Bundle ADSL 20 + IPTV Full
Bundle ADSL 20 + IPTV Odrasli
Bundle ADSL 20 Arena – gratis IPTV UO24
Bundle ADSL 20 DUO – gratis IPTV UO24
Bundle ADSL 20 DUO – gratis IPTV UO36
Bundle ADSL 20 DUO – gratis IPTV UO36 mifi
Bundle ADSL 20 DUO + IPTV Arena
Bundle ADSL 20 DUO + IPTV Arena i odrasli
Bundle ADSL 20 DUO + IPTV Basic
Bundle ADSL 20 DUO + IPTV Full
ADSL Maxi 10 + IPTV Mini Basic

kao i svi ostali paketi koji sadrže uslugu ADSL interneta i pratećih  servisa za korisnike bez Ugovorne obaveze na nalogu.

Postojećim korisnicima, koji imaju aktivan jedan od gore navedenih paketa, počev od 24.06.2018. godine
biće aktiviran Arena Start paket, po ceni od 2.390 dinara mesečno, bez ugovorne obaveze.

Sve ostale doplatne usluge i pakete možete aktivirati po aktuelnom cenovniku.

Ukoliko se do 24.06.2018. godine korisnik ne izjasni u vezi sa novom ponudom, BeotelNet  će nastaviti da pruža uslugu pod novim uslovima.