programiranje

Vojvođanski IKT klaster raspisuje javni poziv za prijave na kurseve Java Junior i .NET Junior, kroz projekat IT GIRLS – osnaživanje žena, koji se realizuje u okviru projekta nemačke razvojne saradnje Podsticanje zapošljavanja mladih – Youth Employment Promotion.

 

Program po kojem ćemo raditi sa polaznicama našeg kursa je nastao na temelju projekta IKT Klaster Akademija koji smo uspešno sproveli 2014. godine, a zatim i u projektu prekvalifikacija za IT koje je podržala Vlada RS, kao i Ministarski savet za inovativno preduzetništvo i informacione tehnologije. Nastavljamo saradnju sa Visokom poslovnom školom strukovinih studija u Novom Sadu, u kojoj će se održavati teorijski deo nastave, kao i sa IT kompanijama koje budu spremne da otvore vrata za praktičan rad naših polaznica.

Cilj/svrha programa

Osposobiti polaznice da samostalno mogu da izrade aplikacije niske i srednje kompleksnosti korišćenjem programskog jezika Java, odnosno C#. Pružiti dobru osnovu za samostalno izučavanje i produbljivanje znanja  programiranja i programerskih veština. U kombinaciji kvalitetne teorijske nastave i praktične obuke, obezbediti polaznicama dobru osnovu da započnu karijeru u IT-ju.

Opis programa

Teorijski deo traje 272 časa (jedan čas je 45 minuta), a nakon teorije sledi minimum 160 sati praktičnog rada u IT kompanijama za one polaznice koje se kvalifikuju za praksu.

Detaljan opis programa pogledajte na sledećim linkovima:

Java Junior

.NET Junior

Predavači

Našu ekipu nastavnog osoblja čine iskusni predavači sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, sa kojima smo uspešno realizovali i ranije projekte:

 • Dinu Dragan
 • Slavica Kordić
 • Dušan Gajić
 • Milan Čeliković
 • Vladimir Dimitrieski
 • Veljko Petrović
 • Milan Pisarić
 • Mladen Kanostrevac
 • Ivan Vasiljević
 • Srđan Mihić
 • Angelina Vujanović

Grupe i raspored

Za svaki od programa će biti formirana grupa od 15 polaznica.

Nastava kreće početkom septembra 2018. godine i trajaće oko 8 meseci. Raspored je u izradi i biće objavljen na ovoj stranici uskoro. Dinamika održavanja nastave je tri puta nedeljno po dva dvočasa, u večernjim časovima.

Organizator zadržava pravo izmene rasporeda, o čemu će polaznice biti blagovremeno obaveštene.

Mesto održavanja

Program će biti realizovan u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, ulica Vladimira Perića Valtera 4 (studentski grad).

Praksa

Praksa će biti organizovana u kompanijama članicama Vojvođanskog IKT klastera, a ako se ukaže potreba, animiraćemo i druge IT kompanije. Na praksu će biti upućene samo polaznice koje budu ostvarile minimum potrebnih bodova na testovima, koje dobiju pozitivnu preporuku predavača i koje su bile prisutne na minimum 70% predavanja.

Prijave

Prijave se šalju isključivo imejlom na adresu  itgirls@vojvodinaICTcluster.org, najkasnije do 28. avgusta 2018. i moraju da sadrže:

 • Ime i prezime
 • Kontakt telefon
 • Email adresu

Uslovi za prijavu i učešće u programu

 • Prijaviti se mogu sve državljanke Republike Srbije koje u trenutku otpočinjanja nastave imaju navršenih 18 godina i završenu srednju školu.
 • Uslov za pohađanje obuke je posedovanje prenosnog računara prosečnih perfomansi.
 • Sve kandidatkinje će polagati ulazni test, na osnovu kojeg će biti formirana rang lista za upis. Testiranje će se obaviti u Novom Sadu, krajem avgusta 2018. Precizan raspored će biti napravljen nakon prikupljanja prijava i sve prijavljene kandidatkinje će dobiti poziv za testiranje.
 • Obuka je besplatna zajvaljujući projektu nemačke razvojne saradnjePodsticanje zapošljavanja mladih – Youth Employment Promotion

Kontakt i dodatne informacije

Za sve informacije se možete obratiti isključivo putem elektronske pošte, na adresu itgirls@vojvodinaICTcluster.org