Bosna i Hercegovina bi uskoro trebalo da počne sa realizacijom prve faze digitalizacije televizijskog signala

Veće ministara BiH donelo je odluku o raspodeli potrebne opreme za sva tri javna RTV-servisa. Juni 2015. godine bio je krajnji rok za prelazak na emitovanje digitalnog televizijskog signala. Zbog kašnjenja, u pojedinim područjima u BiH, određeno vreme nije se mogao pratiti program državne televizije. Dva meseca nakon isteka roka, potrebna oprema trebala bi da se raspodeli javnim RTV servisima.

Posle toga će uslediti zaključenje međusobnih sporazuma između javnih servisa o načinu korišćenja i održavanja spomenute opreme. Ovim je deblokiran proces digitalizacije i stvoreni uslovi da se pristupi tehničkoj realizaciji ovog projekta„, kazao je Slavko Matanović, ministar komunikacije i trgovine u BiH.

Sporazum bi trebali da potpišu Radio-televizija Bosne i Hercegovine, Federalna i Radio-televizija Republike Srpske. A rok je 30 dana.

U praksi to znači da će prava korišćenja opreme imaju sva tri javna RTV servisa u BiH, nezavisno od toga ko je vlasnik i ko upravlja opremom na određenoj lokaciji.

Upravo je pitanje vlasništva bilo kamen spoticanja u prethodnom periodu. U RTRS-u kažu kako sada više ne postoji ništa sporno i kako je ovim ispoštovan Zakon.

Na državnoj televiziji, BHRT-u, kažu kako je oprema kod njih već instalirana, kao i da su od oktobra prošle godine spremni za realizaciju prve faze. Nakon potpisivanja ugovora, sledi traženje dozvole za emitovanje digitalnog signala

digital-tv1

U našem slučaju, zahtev se realizuje preko odbora sistema, znači, potpisan sa strane sva tri direktora JS, usvojen na sistemu, sistem upućuje zahtev prema regulatornoj agenciji i na osnovu upućenog zahteva RAK [Regulatorna agencija za komunikacije] izdaje dozvole„, ističe Dženita Jusufbašić, tehničko odjeljenje BHRT-a.

S obzirom da se radi o jednom kompleksnom sistemu, neophodno je da ova tri javna servisa imaju jasan sporazum o tome ko će podnositi zahtev za dozvolu, za koji deo mreže„, dodaje Siniša Petrović, pomoćnik direktora za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom.

A nakon toga usledilo bi puštanje signala.

„Regulatorna agencija će sigurno imati dosta posla oko toga da obezbedi neometan rad, paralelan rad – i digitalnog signala kojeg budu puštali javni servisi i analognog, koji dalje bude prisutan u BiH“, ističe Petrović.