data center

Kultura poslovanja zasnovanog na podacima potrebna je ako preduzeće želi da ima sopstvenu inicijativu kroz proces  digitalnih inovacija. Međutim, tradicionalne infrastrukture za upravljanje podacima su krute i nisu u stanju da kombinuju različite tipove podataka. Zatim tu je i izazov čuvanja, upravljanja i obezbeđivanja sve većeg obima podataka i izvlačenja uvida iz njih. Ubacite u jednačinu i podatke koji se nalaze u cloudu i činjenicu da se oni približavaju aplikaciji i korisniku – i dobijate čitav spektar problema sa lošim upravljanjem bazama podataka, što umanjuje ulogu analitike.

Organizacije koje nisu u mogućnosti da pristupe tačnim, blagovremenim, relevantnim i pouzdanim informacijama iz svojih podataka, koriste staru infrastrukturu data centra zasnovanu na posebnim SAN nizovima i storage fabric mrežama. Ovi „hardverski definisani“ data centri su u osnovi prvi veliki problem. Ono što je potrebno je platforma za usluge prenosa podataka koja podržava otvorenu arhitekturu i koja je maksimalno dostupna, obezbeđujući kontinuirani pristup i uvide iz podataka, gde je sama infrastruktura korisnicima efektivno nevidljiva.

Otvorena arhitektura

Da bi vam podaci doneli konkurentsku prednost, treba shvatiti da oni potiču iz različitih poslovnih područja i da ih treba organizovati na tri osnovna načina, a to su relacione baze podataka, nestrukturirani podaci i podaci velike brzine. Budući da su podaci raznoliki, njihovo prikupljanje često rezultira formiranjem silosa ili pojedinačnih spremišta, a između ovih izvora nema kohezije jer se formati skladištenja i tipovi podataka razlikuju.

Jednom kada se podaci organizuju, silosi se mogu eliminisati pridržavanjem otvorenih standarda, usvajanjem otvorenih paradigmi, nuđenjem izbora i izbegavanjem zaključavanja korisnika, kupaca i operatera. Ovo pomaže preduzeću da prvo unesu sve tipove podataka, a zatim da ih koriste – ili u ovom slučaju iskoriste podatke za prikupljanje uvida koji će im zatim pomoći prilikom poslovnog odlučivanja. Ovaj model takođe podržava API orijentisanu IT ekonomiju, jer osigurava prikupljanje podataka, bez obzira na izvor, imajući u vidu da postoji softverska interoperabilnost putem generičkih krajnjih tačaka.

Maksimalno dostupna infrastruktura

Maksimalna dostupnost infrastrukture zahteva sisteme koji se mogu samoizlečiti, dinamički prilagoditi putanju pisanja tako da odgovara radnom opterećenju i dinamički primeniti transformacije podataka na osnovu heuristike. Prilikom dizajniranja ovih okruženja potrebna je disciplina, jer su postavljanje i raspored aplikacija važni i treba unapred da uzmu u obzir suverenitet podataka, afinitet radnog opterećenja, dostupnost radnog opterećenja i višak radnog opterećenja.

Maksimalno dostupnim podacima jednostavno je upravljati putem centralne ravni upravljanja koja nudi end-to-end mogućnosti kada su u pitanju upozorenja, događaji i monitoring. Sve to približava podatke analitici – tamo gde bi oni i trebalo da budu.

Ali na šta mislimo? Pogledajmo tradicionalno okruženje baze podataka gde aplikacija ili ažuriranje baze podataka mogu dovesti do problema u različitim sistemima. Ovde DBA prave snimak pre svakog ažuriranja u slučaju da je potrebno da se vrate u idealno stanje. Maksimalno dostupnom arhitekturom podataka ovo se može u potpunosti izbeći, a nadogradnje osnovne infrastrukture koja podržava vaše podatke su kontinuirane, bez ometanja usluga. Dodavanje kapaciteta za skladištenje ili performanse ili ažuriranje softvera, sada je jednostavno i ne ometa vaše usluge podataka.

Učiniti infrastrukturu podataka nevidljivom

Konkurentna infrastruktura podataka je efektivno nevidljiva, pouzdana i autonomna. Pouzdana je jer već uzima u obzir sigurnost podataka i aplikacija, zaštitu podataka i upravljanje i usklađenost podataka. Autonomna je jer spaja jednostavnost i lakoću upotrebe koja podseća na cloud, kada su u pitanju obezbeđivanje baze podataka, upravljanje i patchevi.

Tradicionalno upravljanje bazama podataka vrši se neintegrisano, što je vrlo podložno greškama naročito pri kreiranju ili kloniranju, i što zahteva puno vremena i izuzetno otežava rešavanje problema. Sa nevidljivom infrastrukturom podataka znate da je okruženje integrisano sa vašim alatima za automatizaciju i DBA imaju mogućnost da kreiraju samouslužni katalog i izvrše delegiranje kontrolie pristupa, ko ima pristup, čemu pristupa (obezbeđivanje, klon, patch itd .), koliko resursa (skladištni prostor, RAM, vCPU) i koliko dugo (automatsko dealociranje resursa posle isteka dozvonjenog vremena).

Kompanije nemaju vremena ili resursa da ručno obavljaju ove funkcije u današnjem digitalno povezanom svetu. Previše je pokretnih delova (aplikacija). Današnje DBA moraju biti u stanju da urade copy/paste određene instance baze podataka i kreiraju klonove u bilo kom trenutka u vremenu.

Kako je izgraditi

Da biste izgradili nevidljivu infrastrukturu podataka, vaša organizacija mora slediti softverski definisan pristup uslugama podataka. Dodavanjem alata potrebnih za arhitekturu nevidljive ravni koja može da orkestrira funkcije vaših baza podataka, vaše preduzeće može objediniti način na koji se podaci čuvaju i troše pomoću platforme za usluge podataka koja je otvorena, operativna i podržana je lokalno ili u javnom cloudu.

Koristeći integrisani softver za upravljanje bazama podataka, možete automatizovati i pojednostaviti upravljanje, uživati u jednostavnosti „na samo jedan klik“ i nevidljivim operacijama u pružanju baze podataka, upravljanju životnim ciklusom i kopiranjem podataka. U osnovi, ova platforma otvara put ka prednostima svojstvenim Bazama podataka kao usluzi (DBaaS).

Prednost za vaše poslovanje je end-to-end okruženje za strukturirane i nestrukturirane podatke sa sirovim skladištem u iskustvu nalik cloudu, sa potpunom API-first automatizacijom i samousluživanjem. Kada se podese, možete uživati u agilnosti prihvatanja DevOps-a uz održavanje tradicionalnih aplikacija za preduzeća i ubrzati pružanje novih servera datoteka, skladišta objekata i baza podataka uz pojednostavljeni oporavak, unapređeno iskustvo za krajnje korisnike, uključujući DBA i smanjujući njihovu zavisnost od infrastrukture i operativnih timova .