Canon

Canon predstavlja Cloud Workspace Collaboration, platformu koja kombinuje alatke za kolaboraciju sa automatizacijom procesa za svakodnevne poslovne zadatke, kao što su obrada faktura, upravljanje ugovorima i HR digitalizacija. Ona je dizajnirana da pomogne firmama da efikasno premoste jaz između papirnih i digitalnih okruženja i da prošire svoje operativne mogućnosti u različitim radnim okruženjima, u kancelariji i izvan nje.

„Kada se radi o današnjim kompanijama, uobičajeno je da se zadrži kombinacija digitalnih procesa i procesa zasnovanih na papirima dok one evoluiraju ka digitalizaciji. Ali kako bi se osiguralo da informacije neprekidno efikasno protiču u novim hibridnim radnim okruženjima, kompanijama su potrebne alatke da bi očuvale najbolje prakse upravljanja informacijama, bez obzira kada su im potrebne ili gde su im potrebne“, kaže Aleksander Bende, poslovni konsultant za rešenja u kompaniji Canon CEE GmbH.

Promenljive potrebe današnjih zaposlenih i kompanija bile su u srži Canon-ovog dizajna ove nove platforme. Canon Cloud Workspace Collaboration predstavlja jednostavan, inteligentan, usklađen način upravljanja dokumentima i procesima od kritične važnosti za poslovanje na polju obrade faktura, upravljanja ugovorima i HR digitalizacije uz veću efikasnost i niže troškove, bez potrebe za složenim IT-jem. Poslednja stavka je korisna za kompanije svih veličina koje imaju malu internu IT podršku, što otežava uvođenje ili održavanje složenih tehnoloških rešenja za radnike na daljinu. Pored predefinisanih procesa, Canon-ova cloud-usluga može da podrži sve procese u vezi sa dokumentima od kritične važnosti za poslovanje, kod kojih je potrebna akcija od strane korisnika.

Canon Cloud Workspace Collaboration platforma deo je moćne Canon-ove ponude za hibridno radno okruženje, koja donosi mnoge prednosti firmama spremnim da se prilagode dinamičnoj budućnosti tako što im pomaže u maksimalnom povećavanju njihove mogućnosti za izvršavanje administrativnih zadataka putem automatizacije.

„Automatizovani proces rada za prijem, validaciju i odobravanje dolaznih faktura omogućava organizacijama da ubrzaju svoje procese plaćanja potraživanja i do 50%. Pored toga, kašnjenja u logistici procesa, koja se obično javljaju kod rada na daljinu, prevazilaze se, a poslovne operacije u vezi sa sadržajem se značajno poboljšavaju,“ kaže Aleksander Bende.

Slično tome, Cloud Workspace Collaboration efikasno odgovara na izazove upravljanja poslovnim ugovorima tako što u potpunosti automatizuje digitalizaciju dokumenata ili pomaže HR timovima da postanu dinamičniji i isplativiji tako što eliminiše ručne procese rada sa HR dokumentima.