imageRUNNER ADVANCE DX C3800

Canon Europe danas najavljuje puštanje u prodaju dve nove linije proizvoda, modela imageRUNNER C3226i i imageRUNNER ADVANCE DX C3800 serije, dizajniranih za omogućavanje efikasnog i bezbednog hibridnog rada. Ovi najnoviji modeli dodatno proširuju i upotpunjuju portfolio kancelarijskih multifunkcijskih A3 uređaja u boji koji pružaju rešenje za svaki budžet, veličinu firme i organizaciju poslovanja.

Kako mnoge organizacije razvijaju dugoročne hibridne strategije rada, osoblje će se kretati između centralizovanih kancelarija, deljenih prostora i udaljenih radnih okruženja. Za ovaj novi način rada, deljeni resursi kao što su A3 multifunkcijski uređaji u boji imaće ključnu ulogu u osiguravanju konzistentne infrastrukture i omogućavanju kontinuiteta poslovanja. Canon-ovi novi uređaji pružaju unapređene mogućnosti povezivanja, produktivnost, održivost i bezbednosne funkcije, kako bi podržali bezbednu kolaboraciju širom tih različitih radnih prostora.

Produktivan i bezbedan hibridni rad za firme svih veličina

Novi imageRUNNER C3226i dizajniran je da podrži produktivnost u hibridnim radnim okruženjima, zahvaljujući nizu poboljšanih karakteristika performansi i upotrebljivosti, uključujući novi kontroler i veće brzine štampe od 26 stranica u minuti (ppm). Osim toga, nova nadogradnja uniFLOW platforme 2021.2 implementira proširene mogućnosti skeniranja na cloud i štampanja sa cloud lokacije, kao i Microsoft Teams konektor, čime omogućava firmama da bolje iskoriste kombinaciju cloud i lokalne tehnologije. To osigurava da korisnici uvek imaju pristup najnovijim funkcionalnostima za povezivanje i kolaboraciju, bez obzira gde rade.

Poboljšan jednostavnim funkcijama servisiranja postojeće imageRUNNER DX linije proizvoda, imageRUNNER C3226i je brz i jednostavan za održavanje, čime se maksimalno produžava vreme dostupnosti.

Hibridni rad može da uvede i nove bezbednosne izazove, zbog toga što zaposleni dele informacije širom raznih lokacija, ponekad i van kompanijske mreže ili koristeći lične uređaje. S obzirom na porast sajber napada, bezbednost nije nešto u vezi sa čim bi klijenti smeli da prave kompromise, bez obzira na budžet. Bezbednosne mogućnosti modela imageRUNNER C3226i usaglašene su sa trenutnom imageRUNNER ADVANCE DX linijom proizvoda, uz funkcije McAfee Embedded Control, SIEM, TLS 1.3 i Forced Hold Print. Ojačavajući imageRUNNER uređaje pomoću standardnih bezbednosnih funkcija Canon-ove tehnologije korporativnog nivoa, pružaoci usluga sada mogu da ponude sveobuhvatniju podršku poslovanjima bilo koje veličine ili raspoloživosti budžeta i da obezbede da se poslovi obavljaju bezbedno i bez problema.

Nove digitalne mogućnosti za kompanije s fokusom na transformaciju

imageRUNNER ADVANCE DX C3800 serija nadograđuje uspeh postojeće A3 linije proizvoda korporativnog nivoa i dizajnirana je posebno za odeljenja sa visokim zahtevima za produktivnosti, kao i za organizacije koje žele da pojačaju svoje aktivnosti u digitalnoj transformaciji. Ona pruža sve prednosti upotrebljivosti i mogućnosti servisiranja modela imageRUNNER C3226i, uključujući uniFLOW 2021.2 nadogradnje, kao i dodatne funkcije produktivnosti i bezbednosti koje odgovaraju užurbanim hibridnim kancelarijskim okruženjima. Zahvaljujući brzini skeniranja slika od 270 slika u minuti (ipm), ovi uređaji pružaju brzu konverziju iz papirnog u digitalni oblik, tako da zaposleni mogu brzo da naprave i podele kopije sa kolegama koje se nalaze na drugim lokacijama.

imageRUNNER ADVANCE DX C3800 serija se takođe savršeno integriše sa softverom nezavisnih proizvođača kao što su Therefore Online i IRIS, kao i Canon-ovom uslugom upravljanja dokumentima zasnovanoj na cloud tehnologiji, Cloud Workspace Collaboration – Process Automation, zbog čega se lako uklapa u posebne kompanijske procese rada bez potrebe za kompleksnom konfiguracijom. Funkcije za povezivanje kao što su Near-Field Communication (NFC) i BlueTooth, kao i kompatibilnost sa rešenjima uniFLOW i uniFLOW Online, znače da imageRUNNER ADVANCE DX C3800 serija može lako da radi sa drugim uređajima i rešenjima u okviru šireg procesa rada s informacijama neke organizacije. Korisnici mogu da se bez napora povežu na svaki od uređaja prilikom seljenja u kancelariju ili van nje i da pristupaju raznim uslugama i softverskim alatkama kao jedinstvenom, integrisanom rešenju, a sve u cilju efikasnog, savršenog hibridnog iskustva rada.

Ostale poboljšane funkcije čine imageRUNNER ADVANCE DX C3800 seriju savršenom za kompleksna kompanijska okruženja pod visokim pritiskom, uključujući brzo štampanje pri brzinama do 35 ppm i usaglašenost s najvišim bezbednosnim standardima, uključujući Common Criteria sertifikaciju.

imageRUNNER ADVANCE DX C3800 serija takođe deli isti hardver, delove i dodatke s modelom imageRUNNER C3226i, ćime se smanjuju troškovi održavanja i cene zaliha za firme koje imaju oba uređaja kao deo flote.

Taz Nakamasu, Izvršni potpredsednik za B2B rešenja za dokumenta, Canon Europe, komentariše: „Kako su kompanije počele da ponovo otvaraju svoje kancelarije, mnoge usvajaju nove, hibridnije načine rada, koji zahtevaju fleksibilan pristup koji zaposlenima omogućava da se sele između lokacija. Zbog toga postoji sve veća potreba za rešenjima koja omogućavaju ljudima da pristupaju svojim dokumentima i podele ih bez obzira gde se fizički nalaze. Naš široki portfolio već odgovara na veliku raznovrsnost hibridnih radnih situacija, a ovi najnoviji modeli to samo nastavljaju da ojačavaju.“

„Održavanje svesti o rastućim i promenljivim potrebama naših klijenata od vrhunske je važnosti, kao i što je razvijanje našeg portfolija na način koji ne samo da ispunjava, već i premašuje ta očekivanja. Nadograđujući na poboljšanjima koja su već primenjena na našim A3 linijama proizvoda ranije ove godine, ova nova unapređenja koja donose imageRUNNER C3226i i imageRUNNER ADVANCE DX C3800 serija omogućavaju nam pružimo kompletnu porodicu moćnih, bezbednih A3 uređaja u boji koji podržavaju firme svih veličina prilikom njihovog prelaska na nove načine rada.“