canon

Canon-ovu inicijativu za sprečavanje klimatskih promena prepoznala je međunarodna neprofitna organizacija CDP[1], sa sedištem u Velikoj Britaniji, uvrstivši ovu kompaniju u Klimatsku A listu (Climate A List).

Od 2003. godine, CDP ocenjuje velike kompanije i njihove napore u sprečavanju klimatskih promena. Ocene se zasnivaju na zaključcima i informacijama koje kompanije[2] šalju kao odgovore na upite CDP-a, a tiču se poslovnih okolnosti i rizika u vezi s emisijom štetnih gasova i klimatskih promena. Tokom 2016. godine ocenjeno je oko 6.000 kompanija od čega je bilo oko 500 japanskih. Kompanije su ocenjivane na skali od A do F, pri čemu je A najviša ocena, a Canon je svrstan među 193 svetske kompanije na listi A.

U okviru svoje ekološke vizije nazvane Action for Green, predstavljene 2008. godine, Canon je postavio cilj da godišnje smanji emisiju ugljen-dioksida (CO2) za 3% i to kod svih svojih proizvoda, a proaktivno ulaže napore u inicijativi da se smanji utrošak energije pri proizvodnji, transportu kao i uštede u eksploataciji proizvoda, osvežavanja i renoviranja[3] proizvoda, ponovne upotrebe delova i recikliranja potrošnog materijala. Kao rezultat ovih napora, emisija CO2 tokom 2015. godine bila je za oko 30% niža u odnosu na 2008. godinu – uspešno ostvarujući prosečno smanjenje emisije ugljen-dioksida za oko 5% godišnje.

Action for Green je vizija životne sredine kompanije Canon, a ima za cilj da promoviše društvo koje se zalaže za bogatiji način života i zdraviju globalnu životnu sredinu kroz tehnološke inovacije i poboljšanu efikasnost upravljanja. Tokom celog životnog ciklusa proizvoda – proizvodnje, upotrebe, recikliranja – Canon nastavlja da širi aktivnosti i sa svojim klijentima i poslovnim partnerima pokuša da smanji opterećenje životne sredine u skladu sa ovom vizijom skladne životne sredine.