Canon Inc. treći je na rang listi po broju patenata dodeljenih 2017. godine u SAD, pa je time postao jedina kompanija na svetu koja je već 32 godine zaredom među prvih pet, sudeći po najnovijem rangiranju preliminarnih patentnih rezultata, koje je objavio IFI CLAIMS Patent servis. Štaviše, Canon je ponovo rangiran kao prvi među japanskim kompanijama.

 

Canon aktivno promoviše globalizaciju svog poslovanja i ulaže veliki trud u dobijanje patenata izvan matične zemlje, pažljivo se držeći strategije za podnošenje patenata koja je u potrazi za patentima u ključnim zemljama i regionima, istovremeno uzimajući u obzir poslovnu strategiju, tehnologiju i trendove u proizvodima koji su jedinstveni za svaku lokaciju. Među njima su Sjedinjene Američke Države, sa brojnim tehnološkim kompanijama i velikim tržištem, posebno važne u pogledu širenja poslovanja i tehnoloških savezništava.

 


 

Rang kompanije Canon prema prijavi patenata u SAD od 2005. do 2017. godine

 

Godina Ukupni rang Rang među japanskim kompanijama Broj patenata
2017 3. 1. 3.285
2016 3. 1. 3.665
2015 3. 1. 4.127
2014 3. 1. 4.048
2013 3. 1. 3.820
2012 3. 1. 3.173
2011 3. 1. 2.818
2010 4. 1. 2.551
2009 4. 1. 2.200
2008 3. 1. 2.107
2007 3. 1. 1.983
2006 3. 1. 2.366
2005 2. 1. 1.829

 

Napomena: Broj patenata za 2016. i 2017. godinu je zasnovan na brojevima koje je objavio IFI CLAIMS Patent servis. Brojevi za period od 2005. do 2015. godine su zasnovani na informacijama koje je objavio Zavod SAD za patente i robne marke.

Canon posebno naglašava da njihova korporativna DNA daje veliki prioritet tehnologiji. U skladu sa rezultatima istraživanja i razvoja, kompanija aktivno promoviše sticanje prava na patente u skladu sa smernicama koje daje upravni deo Canon grupacije i tehnološkim trendovima, uz istovremeno pažljivo analiziranje pre podnošenja zahteva, kako bi se podigao kvalitet zahteva. Bliskom saradnjom između Canon-ovih divizija za tehnologiju i intelektualno vlasništvo, kompanija za cilj ima unapređenje svojih tehnoloških mogućnosti, uz dodatno unapređenje u području zaštite intelektualnih prava.