Rukovodstvo CarGo kompanije održalo je sastanak sa partnerima na kojem je doneta odluka da CarGo neće podleći pritiscima grupe taksi kartela i ljudi okupljenih oko ličnih interesa, a ne interesa građana i korisnika.
CarGo je kao odgovorna kompanija odlučila da stane uz građane, korisnike i svoje partnere u cilju da se zajedno borimo za fer i jednake uslove za rad.
Nadležnim državnim organima prijavili su sve napade na njihove vozače i žele da im se zahvale na brzoj reakciji i daljoj saradnji.  Posebno žele da se zahvale i svim CarGo korisnicima, od kojih su dobili više od 100.000 poruka podrške u poslednjih nedelju dana.
CarGo aplikaciju je do danas instaliralo 170.000 ljudi i imali su više od milion uspešno i bezbedno prevezenih putnika. Uvereni su da su građani ti koji donose konačnu odluku koju uslugu prevoza će koristiti.