11. sastanak “Working group Policy“ Evropskog komiteta za poštansku regulativu CERP održava se 23. i 24. maja u Beogradu u prostorijama Regulatorne agencije ze elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Prvi dan rada posvećen je definisanju evropske platforme o specifičnim pitanjima reforme Svetskog poštanskog saveza (sistem finansiranja Universal Postal Union – UPU) sa kojom će evropske zemlje izaći na vanredni kongres UPU-a u septembru 2018. u Adis Abebi.

Drugi dan posvećen je pripremnim aktivnostima za uključivanje eksperata CERP-a u proces donošenja nove Direktive Evropske Unije u oblasti poštanskog saobraćaja i usvajanju Nacrta Strateškog dokumenta CERP-a za period od 2018. do 2021. godine, koji treba da bude usvojen u u junu 2018. u Kopenhagenu na 53. Plenarnom zasedanju CERP-a.

Sastanak ‘’Policy’’ grupe u Beogradu je poslednji u nizu pred konačni dogovor sa Evropskom komisijom, Plenarno zasedanje u Kopenhagenu i vanredni kongres Svetskog poštanskog saveza.