DDos zaštita servera

Rezultati nedavnog istraživanja koje su sprovele kompanije Kaspersky Lab i B2B International ukazuju na to da svaka četvrta kompanija rizikuje da izgubi pristup kritičnim poslovnim sistemima, što može za posledicu imati ne samo finansijske gubitke, već i gubitak reputacije, a sve to zbog nedostatka zaštite od DDoS napada.

Više od polovine (50,8 odsto) kompanija smatra da je ulaganje u zaštitu od DDoS napada opravdano, a otprilike isti broj ispitanika (46,7 odsto) smatra da je zaštita od DDoS napada važna karika u sistemu sajber bezbednosti u okviru kompanijske infrastrukture. Kada su u pitanju telekomunikacione i finansijske kompanije, ovakav stav ima 82 odsto, odnosno 78 odsto kompanija.

Međutim, uprkos ovakvom razmišljanju, značajan broj kompanija ili ne koristi ovaj vid zaštite (25 odsto), ili je koriste samo delimično (42 odsto). Ustanovljeno je da je samo 34 odsto kompanija potpuno zaštićeno od ove rasprostranjene pretnje. Zanimljivo je da većina kompanija bez ikakve zaštite od DDoS napada spada u „rizičnu grupu“, tačnije kompanije iz industrija koje su naječešće mete napada, kao što su mediji (36 odsto), zdravstvo i obrazovanje (31 odsto).

Istraživanjem je takođe ustanovljeno da je samo 24 odsto kompanija navelo da im je stabilnost kritičnih poslovnih sistema prioritet, ali je samo 15 odsto njih nameravalo da uvede konkretne bezbednosne mere za zaštitu od DDoS napada u bliskoj budućnosti. U isto vreme, baze podataka, i-mejl poruke, veb stranice i druge onlajn usluge čiji je rad od kritičnog značaja za praktično sve kompanije mogu lako biti poremećene najobičnijim napadom. Nije iznenađenje da, prema rezultatima istraživanja, jedan DDoS napad moze kompaniju koštati više od 400.000 američkih dolara, usled prekida poslovnih procesa i troškova oporavka, povratka reputacije i drugih posledica.

Jevgenij Vigovski (Evgeny Vigovsky), direktor sektora za zaštitu od DDoS napada u kompaniji Kaspersky Lab, prokomentarisao je: „Iz mog iskustva, znam da mnoge kompanije doživljavaju DDoS napade kao bezopasne u odnosu na malver infekcije, na primer. Međutim, ovakav pristup bi mogao skupo koštati organizacije. DDoS napadi mogu biti podjednako štetni za kompanije kao i svaka druga vrsta sajber kriminala, naročito ako se koriste kao deo većeg ciljanog napada. Zaštita IT infrastrukture zahteva sveobuhvatan pristup i od ključnog je značaja obezbediti kontinuiranu dostupnost svih kritičnih onlajn sistema, bez obriza na veličinu kompanije i njenu oblast poslovanja”.