Centar za promociju nauke organizuje predavanje dr Magdalene Đorđević, koja je osvojila je ERC grant u vrednosti od oko 1,4 miliona evra za istraživanje fundamentalnih osobina materije, u Parobrodu, u utorak, 20. decembra, u 15 časova

Dobitnica ERC granta, dr Magdalena Đorđević, koja je prethodnih dana izazvala ogromnu pažnju javnosti svojim velikim uspehom, održaće naučnopopularno predavanje „Kako su kvarkovi stigli u Srbiju?“ Predavanje otvoreno za sve zainteresovane organizuje Centar za promociju nauke u Ustanovi kulture Parobrod, u utorak, 20. decembra, u 15 časova.

Dr Magdalena Đorđević sa Instituta za fiziku u Beogradu načinila je istorijski uspeh i osvojila prestižni evropski grant u vrednosti od 1.356.000 evra za istraživanja kvark-gluonske plazme, a na predavanju u Parobrodu će posetiocima približiti temu svog značajnog istraživanja.

Sa svojim timom, dr Đorđević proučava novo stanje materije – kvark-gluonsku plazmu, čije je postojanje dokazano tek pre desetak godina u eksperimentima na akceleratoru u Brukhejvenu u SAD i Velikom sudaraču hadrona u CERN-u kod Ženeve.

Ovo je drugi grant Evropskog istraživačkog saveta (ERC) koji stiže u Srbiju. ERC grantovi su dostupni srpskim istraživačima, jer je Srbija članica evropskog okvirnog programa za finansiranje nauke – Horizont 2020.

Doktorka Đorđević je diplomirala na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Nakon toga, doktorirala je na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku, a svoja istraživanja u oblasti nuklearne fizike nastavila je u Ohaju. Međutim, uprkos brojnim priznanjima i uspešnoj karijeri u Americi, odazvala se na poziv Instituta za fiziku, i pre šest godina vratila u Srbiju.

Ulaz na CPN predavanje je besplatan.