Zaposleni u kompanijama svakodnevno rutinski kopiraju osetljive podatke iz proizvodnje u neproizvodno okruženje. Ove kopije se često dele sa drugim zaposlenima stvarajući na taj način kopije kopija. Kako raste broj kopija tako raste i nivo rizika po bezbednost. Na primer, kopije se kreiraju za razvoj i testiranje (R&D), kako bi administratori testirali nadogradnje, zakrpe i  popravke. Kopije se kreiraju radi analitke. Kreiraju se iz raznih razloga kako bi se održalo poslovanje. Stvarajući kopije osetljivih podataka zaposleni nesvesno kompromituju informacije.

adata

U isto vreme, sajber kriminalci su veoma svesni činjenice da kopije proizvodnih podataka egzistiraju unutar organizacije, što iskorišćavaju napadajući rutinski neproizvodna okruženja. Kompromitovanje  podataka u neproizvodnom okruženju može koštati kompanije milione dolara – isto kao i u proizvodnom okruženju.

 

Maskiranje podataka je važna komponenta kada je reč o zaštiti osetljivih podataka. Obično, kada se radi o osetljivim podacima, organizacije maskiraju podatake pri svakom upitu o podatku. Ali šta raditi u situacijama kada je maskiranje potrebno samo jednom? Šta ako možete da omogućite zaposlenima pristup podacima bez kreiranja i pohranjivanja gomile fizičkih kopija? To bi unapredilo produktivnost, sačuvalo novac i smanjilo nivo bezbednosnih rizika u kompanijama.

 

Počnite već danas sa upravljanjem i kontrolom sekundarnih podataka

 

Veritas Velocity, čije se pojavljivanje očekuje uskoro, omogućava novi način upravljanja kopijama podataka iz proizvodnje. Umesto pravljenja i premeštanja fizičkih kopija, Velocity omogućava trenutni pristup virtuelnim kopijama za svega nekoliko minuta. S obzirom da su kopije virtuelne, a ne fizičke, one zauzimaju manje skladišnog prostora štedeći tako organizacijama značajan deo budžeta za hardver i softver. Velocity takođe prikuplja sve promene i prati sve verzije datoteke dok primerak ne bude povučen.

 

Osim toga, Velocity takođe omogućava laku kontrolu i upravljanje pristupom, upotrebom i brisanjem kopija podataka iz proizvodnje putem dozvola pristupa zasnovanih na ulogama i integraciji sa postojećom infrastrukturom za potvrdu identiteta, drastično smanjujući na taj način rizik od kompromitovanja podataka. Velocity daje potpunu kontrolu nad podacima pojednostavljujući upravljanje i poboljšavajući usklađenost.

 

Velocity može da pomogne u smanjenju mogućnosti kompromitovanja podataka i zauzvrat može da smanji sigurnosne rizike poboljšavajući upravljanje informacijama i omogućavajući da projekti budu završeni brže sa tačnijim podacima.