DellDell

Kompanija Dell EMC je juče najavila proširenu ponudu cloud sistema, softvera i sistema za računarstvo visokih performansi, dok su u fokusu demokratizacija HPC tehnologije za preduzeća svih srazmera, optimizacija inovacija i unapređenje HPC zajednice.

„Kompanija Dell EMC u potpunosti je spremna da probije barijere HPC tehnologija usredsređenih na podatke i upravlja novim i raznolikim opterećenjima, koja su konvergentna sa velikim podacima i cloud sistemima. Sarađujemo sa HPC zajednicom, uključujući i naše korisnike, kako bismo unapredili i optimizovali HPC inovacije, čineći istovremeno ove mogućnosti dostupnima organizacijama i preduzećima svih srazmera“, rekao je Jim Ganthier, stariji potpredsednik ogranka Validated Solutions and HPC Organization u kompaniji Dell EMC.

Demokratizacija HPC tehnologija sa ciljem proširivanja mogućnosti na matična preduzeća

Kao globalni lider na tržištu računarstva visokih performansi, kompanija Dell EMC nastavlja da uvodi korišćenje HPC tehnologije u matična preduzeća:

  • Dell EMC HPC System for Life Sciences biće dostupan uz PowerEdge C6320p server sa Intel® Xeon Phi™ procesorom početkom prvog kvartala 2017. godine, čime će bioinformatički centri biti u mogućnosti da odaberu metode lečenja u klinički relevantnim rokovima, dok će istovremeno poverljivi podaci biti zaštićeni.
  • Novi Cycle Computing servis za cloud bursting omogućiće orkestraciju i upravljanje hibridnim cloudom povezivanjem sa tri najveća javna cloud servisa, uključujući Microsoft Azure, AWS i Google. Ovo će dozvoliti korisnicima svih srazmera da izuzetno efikasno koriste svoje lokalne sisteme, dok će u isto vreme biti omogućen i pristup ogromnim resursima javnog clouda za potrebe HPC
  • Kompanija Dell EMC će tokom ovog kvartala ponuditi korisnicima Intel® HPC Orchestrator, koji će pojednostaviti instalaciju, upravljanje i tekuće održavanje sistema računarstva visokih performansi. Ovo rešenje skratiće vreme potrebno korisnicima za razvoj HPC

 

Optimizacija portfolija HPC rešenja za poboljšane performanse i efikasnost

 

Kompanija Dell EMC koja je globalni lider u pogledu ispostave servera, skladišta za preduzeća i konvergentnih sistema, nudi i bogat portfolio rešenja optimizovanih za HPC. Inovativna HPC rešenja predstavljena su ove nedelje u Juti na  konferenciji SC16:

  • Dell EMC PowerEdge C4130 i R730 servers sada su dostupni uz NVIDIA® Tesla™ P100 akceleratore, dizajnirane kako bi poboljšali protok i uštedeli novac; dodatno su unapređene aplikacije za intenzivno duboko učenje i primenu tehnika veštačke inteligencije, kako bi se došlo do napretka u nauci.
  • Univerzitet u Pizi koristi Dell EMC PowerEdge C4130 servere i NVIDIA Tesla P100 akceleratore, kao i NVIDIA Deep Learning GPU Training System (DIGITS) za duboko učenje DNK sekvenciranja.
  • Dopune u proširenom HPC portfoliju Dell EMC Isilon, DSSD, ScaleIO i Elastic Cloud Storage (ECS) dodatno će ubrzati proces skladištenja i poboljšati mogućnosti korisnika HPC

Unapređenje HPC zajednice, ubrzani tempo uvođenja inovacija