Dell OptiPlex

Kompanija Dell EMC je nedavno sprovela anketu o modernizaciji poslovanja u kojoj je učestvovalo više od četiri hiljade rukovodilaca iz šesnaest zemalja širom sveta. Više od polovine učesnika ankete potvrdilo je da je u poslednje tri godine došlo do bitnih promena u sektoru poslovanja i da ukoliko ne usvoje nove strategije digitalne transformacije njihov posao bi mogao da zastari u narednih pet godina.

Potreba za usvajanjem strategija digitalne transformacije u preduzećima navela je kompanije da se više potrude oko unapređenja poslovanja. Savremena tehnologija omogućava bolje poslovanje u kompanijama, bez obzira na granu industrije kojom se bave i pruža im mogućnost da idu u korak sa nadolazećim potrebama. Upotrebom moderne tehnologije obezbeđuje se efikasniji rad zaposlenih i kvalitetniji odnos sa klijentima što investiranje u modernizaciju IT sektora stavlja u top prioritete kompanije.

„Digitalna transformacija je pre svega prilika za kompanije da se uhvate u koštac sa sprovođenjem inovacija, a time i otvore nove mogućnosti za razvoj svog poslovanja, povećaju transparentnost i poverenja, fokusiraju na lično iskustvo i rad u realnom vremenskom okviru“, rekao je regionalni direktor prodaje za jugoistočnu Evropu u kompaniji Dell EMC Tomislav Juraga i dodao da IT sektor postaje presudan u procesu digitalne transformacije, a da slede marketing, finansije i sektor za podršku.

Međutim, postoje mnogi izazovi koji ograničavaju usvajanje ovih transformacija, a to potvrđuju i rezultati sprovedene ankete. Od četiri hiljade ispitanika samo jedna trećina izjavila je da u svom biznisu primenjuje neki od ovih primera transformacije, a samo sedam procenata je izjavilo da je unutar njihovih organizacija sprovedeno svih pet. Ovo je pokazatelj da kompanije čeka još mnogo posla oko usvajanja novih tehnologija kako bi ostale relevantne i konkurentne na tržištu i u narednoj deceniji. Današnji konkurenti većini velikih, dobro pozicioniranih kompanija jesu male organizacije, od kojih su najbrojnije start-up kompanije koje su tehnološki orijentisane, imaju  manje troškove i mnogo su fleksibilnije u pogledu poslovanja.

 

Problemi i prepreke sa kojima se susreću kompanije na početku puta ka modernizaciji IT sektora jesu niski budžeti i nedostatak resursa. Ali, to ne mora nužno zaustaviti ulaganja u IT. Pored ponude različitih finansijskih modela i sa razvojem jeftinije, moćnije virtualizacije i cloud tehnologija, preduzetnici imaju širok spektar mogućnosti za usvajanje modernih tehnologija uz određene mere štednje. Ove mere bi omogućile preduzetnicima veću fleksibilnost, više mogućnosti koje su u srazmeri sa potražnjom, ekonomičnošću i spremnošću za implementaciju.

 

Ono što rukovodiocima takođe predstavlja problem prilikom sprovođenja digitalne transformacije jesu treninzi i obuke za sticanje veština i znanja. Međutim, ovo može biti prevaziđeno povezivanjem različitih sektora ili zapošljavanjem spoljnih saradnika na kraće rokove, kako bi rukovodili implementacijom. Za kompanije koje nisu u mogućnosti da povećaju broj zaposlenih, ovakva podrška osiguraće uspešnu primenu novih rešenja, dok se ne usvoje veštine kako bi interni IT timovi uspešno realizovali naredne operacije.

Uz konstantan razvoj i evoluciju tehnoloških platformi za preduzeća i korisnike, nikada nije bilo važnije da kompanije imaju jaku digitalnu strategiju, koja može zadovoljiti trenutne i buduće potrebe i fluktuacije na tržištu, ali i izboriti se sa pojavom novih konkurenata.

Iako su menadžeri  svesni ove činjenice, dodatni izazovi stvaraju zastoji u procesu implementacije. Kako bi strategija digitalne transformacije bila uspešno sprovedena i racionalno finansirana, rukovodioci bi trebalo da procene potrebe svojih organizacija, tržišne trendove, potražnju i raspoložive resurse. Zahvaljujući ogromnom broju trenutno dostupnih digitalnih alata i uz pomoć proizvođača, mašina i konsultanata, izvodljivo je povezati najbolja savremena rešenja sa potrebama kompanije, dok fleksibilne mogućnosti finansiranja omogućavaju otplatu u skladu sa izazovima na tržištu.