Kompanija Dell Software je najavila najnovije izdanje Unified Communications Command Suite platforme (UCCS), koja unapređuje analitiku izveštavanja Office 365 paketa i rad Cisco Unified Communications Manager sistema.

Unified Communications Command Suite 8.1 je jedino rešenje na tržištu koje nudi analitiku i dijagnostiku preko Microsoft Exchange i Lync softverske platforme, i povećava potencijal korišćenja poslovne inteligencije u sistemima objedinjene komunikacije, kako bi se povećala produktivnost korisnika, zaštitile osetljive informacije, povećao ROI i efikasno planirao budući rast i migracije.

dell

Organizacije ulažu mnogo u objedinjene komunikacije i koriste različite sisteme, ali nemaju tačan uvid u to ko i na koji način koristi određenu platformu. Rezultat je loša produktivnost, povećan broj sati ljudske podrške i milioni dolara utrošenih na softversku platformu. Nazirući kraj podrške za Windows Server 2003, povećano je usvajanje Office 365 paketa, i Exchange 2016 je na horizontu, tako organizacije razmatraju više UC platformi i migracionih puteva koji će podržati rastuće poslovne potrebe i pripreme za budući rast. UC Command Suite daje precizan uvid u već raspoređene UC komunikacione platforme – uključujući i to koje kancelarije, odeljenja i gradovi koriste posebne funkcije platforme – da pomognu preduzećima u određivanju kako povećati investicije i gde treba eliminisati platforme koje se ne koriste. Ovi pokazatelji pomažu organizacijama da bolje odrede prioritete, planiraju kapacitete za buduće okruženje, sprovode bolju komunikaciju i spreče gubitak podataka pri narednom prelasku. Pored toga, UC uvidi podstiču višeplatformsko usvajanje i primenu kako bi se realizovao maksimalni povraćaj investicija (ROI).

„Organizacije traže da im Office 365 i Cisco UC, zajedno sa Microsoft Exchange i Lync / Skype for Business, olakšaju komunikaciju i pruže bolju saradnju među zaposlenima. Uz dodatak podrške za Office 365 i Cisco Unified Manager, Dell Unified Communications Command Suite 8.1 predviđa jedinstvenu višeplatformsku analitiku i dijagnostička rešenja”, izjavio je Kertis Džonston, viši proizvodni arhitekta i Microsoft Lync MVP, Dell Software.

 

Dell UC Command Suite pomaže organizacijama da donose odluke o ujedinjenim komunikacijskim strategijama i bolji plan za razvoj biznisa. UC Command Suite karakterišu:

  • Office 365 podrška: Poboljšava razumevanje i uvid u Office 365 Exchange Online okruženje. UC Command Suite nastavlja tamo gde su prvobitni izveštaji stali, pružajući uvid u korišćenje e-pošte i praćenje trendova koji pomažu sprovođenje komunikacijske politike, SLA za odgovorna odeljenja, i otključavanje podataka zarobljenih u najčešći oblik komunikacije – email.
  • Cisco Unified Communications Manager Support: Omogućava organizacijama da prate trendove u okviru svog Cisco Unified Communications Manager sistem, i opozovu plaćanje na osnovu poziva korisnika i odeljenja.
  • Lync / Skype for Business Support: Razvija se na trenutnoj Lync ponudi dodavanjem podrške za najnovije izdanje, pod nazivom Skype for Business 2015, omogućavajući korisniku da sagleda način razumevanja i korišćenja novog Skype for Business Client od strane zaposlenog. Za organizacije, s obzirom na nadogradnju od Lync do Skype for Business, UC Command Suite pomaže u pred-fazi migracije sa planiranjem kapaciteta i predviđanjem korišćenja za posebne medije kako bi se u skladu sa tim osiguralo razmeštanje veličine.

Dell Software omogućava kompanijama svih veličina da iskuse – Dell „moć da učine više” dostavljanjem prilagodljivih rešenja jednostavnih za korišćenje, koja mogu povećati produktivnost i efikasnost. Dell Software je u jedinstvenoj poziciji da se bavi najhitnijim poslovima današnjice i IT izazovima sa holistički povezanim softverom ponuđenim u preko pet osnovnih oblasti rešenja, koja obuhvataju rad sa centrom podataka i cloud upravljanje, upravljanje informacijama, mobilnom radnom snagom, sigurnošću i zaštitom podataka. Ovaj softver, kada se kombinuje sa Dell hardverom i uslugama, pomaže korisnicima da pojednostave korišćenje IT tehnologije, ublaže rizik i ubrzaju poslovne rezultate.