Od početka korišćenja informacionog sistema eZUP do danas je izvršeno više od 550.000 usluga. To znači da građani, za poslednjih nešto više od godinu dana, 550.000 puta nisu morali da budu kuriri koji bi nosili dokumenta i potvrde od šaltera do šaltera, već su to za njih elektronski obavljali državni službenici po službenoj dužnosti.

Ovaj podatak govori i o tome da je uvođenjem ovog informacionog sistema, građanima ušteđeno više 500.000 sati čekanja na šalterima javne uprave, dok je država uštedela više desetina miliona dinara na štampanju i izdavanju papirnih dokumenata.

Informacioni sistem eZUP je sofisticiran informatički alat koji omogućava pribavljanje podataka po službenoj dužnosti što predstavlja veliki iskorak u automatizovanju administrativnih postupaka i uvođenju moderne elektronske uprave u Srbiji. Nosioci najvećih baza podataka, osam institucija: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo pravde, Poreska uprava Republike Srbije i Republički geodetski zavod, omogućili su pristup podacima iz ukupno 22  baze podataka preko Servisne magistrale organa.  Informacioni sistem eZUP danas koristi 320 različitih institucija javne uprave koje na dnevnom nivou razmenjuju podatke u delićima sekunde.

U prvih sedam meseci ove godine napravljeno je 30 odsto manje papirnih izvoda iz matičnih knjiga rođenih nego u istom periodu prošle godine. Ako se uzme u obzir da je 2017. u odnosu na 2016. godinu proizvedeno 24 odsto manje papirnih izvoda, prateći ovaj trend, smatramo da će papirni izvodi zahvaljujući eZUP-u vrlo brzo otići u istoriju.

Vlada Republike Srbije ulaže velike napore na polju digitalizacije, a posebno digitalizacije javne uprave. Cilj je da Srbija dobije što ekonomičniju, transparentniju i efikasniju javnu upravu, sredstvo za postizanje toga cilja je moderna i svima dostupna elektronska uprava, dok je implementacija informacionog sistema eZUP dokaz uspešnosti Vlade u razvoju elektronske uprave.