Kompanije širom sveta se dave u podacima.  One ubrzano prikupljaju sve više podataka i u isto vreme više nego ikada zavise od njih.

Centri podataka se grade širom sveta za smeštaj svih ovih informacija, ali istraživanja pokazuju da više od dve trećine onoga što se čuva nema nikakvu vrednost.

data

U kompaniji Veritas koja se bavi rešavanjem ovog problema kažu da potražnja za njihovim uslugama upravljanja informacijama nikada nije bila veća. Prema predviđanjima do 2020. godine na svetu će biti više od 44 zetabajta podataka.

Koristeći trenutan pristup, IT organizacije neće biti u stanju da upravljaju tom količinom podataka na način koji to sada čine zato što im nedostaju finansijski ili ljudski resursi. Veritas je fokusiran na to da pomogne kompanijama da iskorste moć svojih informacija – gde god da se one nalaze – omogućavajući veću dostupnost i otkrivanje značajnih činjenica u heterogenim okruženjima.

 

Iako mnogi pretpostavljaju da odgovor na upravljanje sve većom količinom podataka leži u infrastrukturi, u Veritasu veruju da taj pristup neće biti uspešan. Umesto toga, organizacije treba da se fokusiraju na informacije koje će dovesti do uvođenja infrastrukture sledeće generacije. Ovakav pogled na svet otvara nove mogućnosti. Tri osnovne pretpostavke određuju pristup klijentima u ovoj kompaniji:

 

  • Veća količina podataka ne doprinosi stvaranju veće vrednosti: Kompanije imaju poteškoća da shvate širu sliku upotrebe svojih podataka i odluče šta je od toga vredno. Ono što dodatno pogoršava situaciju je da svaka nova platforma i tehnologija dodaju po još jedan sloj fragmentacije podataka u okviru organizacije. Upravljanje podacima i upravljanje životnim ciklusom podataka pomaže u rešavanju ključnih izazova po pitanju vidljivosti, aktivnosti i kontrole, a za koje Veritas nudi više programskih rešenja.
  • Dostupnost infrastrukture ne znači i dostupnost aplikacija: Nove tehnologije, kao što je konvergentna infrastruktura ili Iaas platforme na računarskom oblaku, mogu da doprinesu snižavanju operativnih troškova, smanjivanju složenosti i ubrzaju izlazak na tržište. Međutim aplikacije moraju da funkcionišu ili posao staje. Veritas je u središtu najkritičnijih okruženja na svetu i kao što hibridni modeli računarskog oblaka pomažu u podizanju efikasnosti i fleksibilnosti u ovim organizacijama, on može da pomogne u adaptiranju skladišta i aplikacija ovih Potražnja za heterogenim rešenjima je veća nego ikada a u Veritasu su ubeđeni da celokupna slika omogućava da kompanije nastave da funkcionišu, uprkos prekidima, promenama i rizicima nerazdvojnim od klaud revolucije.
  • Nisu svi podaci podjednako bitni: Video snimci o mačkama nisu isto što i finansijski izveštaji. Prema tome, sporazumi o nivou usluge (SLA) za pravljenje rezervnih kopija i oporavak i treba da se odnose na korisnost podataka. Studije Harvard poslovne škole pokazuju da kompanije koje koriste svoje informacije mogu brzo da povećaju produktivnost za pet odsto i profitabilnost za šest odsto. Razumevanje i iskorišćavanje ovih ideja doprinosi efikasnosti i pokrivanju troškova. Nasilni pristup, kao deduplikacija, jednostavno pogoršava problem.

 

Veritas, koji se uskoro izdvaja iz kompanije Symantec, opredeljen je da pomogne kompanijama da reše opisane izazove i iskoriste moć informacija.