egovernment

Kancelarija za IT i eUpravu zajedno sa Institutom za transfuziju krvi Srbije je uspostavila platformu donirajplazmu.gov.rs preko koje svi građani koji su se oporavili od COVID-19, mogu da se prijave i doniraju dragocena antitela koje je njihov organizam stvorio tokom bolesti, a koja se koriste u lečenju obolelih. Od aprila kada je ovaj sistem uspostavljen do danas skoro 2000 građana je doniralo plazmu.

Takođe, ovaj sistem se i kontaktno unapređuje, a jedno od najnovijih unapređenja jeste omogućavanje slanja besplatne SMS notifikacije svim davaocima. Platformu za slanje ovih SMS poruka „RapidPro” donirao je UNICEF Vladi Republike Srbije, kao i stručnu podršku kako bi se ovaj sistem uspešno integrisao sa postojećim sistemima i čuvao u Državnom data centru u Beogradu.

„Ovo je još jedan pokazatelj da institucije javne uprave komunikaciju sa građanima stavljaju u svoj fokus i prilagođavaju se savremenom načinu života koji podrazumeva da usluge i informacije budu dostupne na mobilnom telefonu. Ovaj sistem, koji smo uz nesebičnu pomoć UNICEF-a uspostavili u Državnom data centru i integrisali sa informacionim sistemom Doniraj plazmu, omogućava pravovremeno informisanje davalaca, a nadamo se da ćemo njegovu upotrebu proširiti i u svrhu unapređenja mnogih drugih usluga eUprave u narednim mesecima”, izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, doc. dr Mihailo Jovanović.

„Projekat prikupljanja i primene anti-COVID 19 plazme započeo je u aprilu. Plazma se prikuplja u Institutu za transfuziju krvi Srbije u Beogradu i Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu, a planirano je i prikupljanje plazme u zavodima za transfuziju krvi u Nišu, Kragujevcu i Užicu. UNICEF nam je doniranjem ove platforme olakšao komunikaciju sa davaocima i omogućio brz, jednostavan i savremen način razmene informacija. To je posebno značajno u situacijama kada je potrebno obezbediti dovoljne količine plazme za lečenje obolelih ili kada postoji nedostatak plazme određenih krvnih grupa”, izjavila je v.d. direktor Instituta za transfuziju krvi Srbije dr Vesna Mijucić.

RapidPro je proizvela UNICEF-ova globalna Laboratorija za inovacije u saradnji sa firmom za razvoj softvera Niaruka, a pokrenuo ga je UNICEF-ov Globalni inovacioni centar 2014. godine. To je besplatna platforma otvorenog koda koja omogućava automatizovanu komunikaciju i prikupljanje podataka putem SMS-a i društvenih mreža.

Vlada Republike Srbije softver u početku koristi kao sredstvo za odgovor na COVID-19, omogućavajući komunikaciju sa potencijalnim davaocima plazme. Istražuje se njegova dalja upotreba u fazi oporavka – u zdravstvenim i obrazovnim sistemima, za komunikaciju sa zaposlenima, pacijentima, nastavnicima, roditeljima i učenicima.

„RapidPro je trenutno uspostavljen u 37 zemalja i omogućava partnerima da prikupe tačne informacije u realnom vremenu o vitalnim oblastima kao što su zdravlje, ishrana, obrazovanje, voda i sanitarna zaštita, kao i zaštita dece – čak i na udaljenim i teško dostupnim mestima. Nadamo se da će se njegova upotreba proširiti u narednim mesecima i podržati tekuće društveno-ekonomske reforme “, kaže direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina De Dominićis.