Dronovi u protipožarnoj službi

Kipar, poznat kao popularna destinacija za turiste iz Srbije, suočava se sa godišnjim izazovima usled toplih i suvih leta koja povećavaju rizik od šumskih požara. Ove godine, međutim, ostrvo je dočekalo požare sa naprednom tehnologijom: dronovima opremljenim veštačkom inteligencijom i podržanim 5G mrežom. Ova inovacija nije samo povećala efikasnost u otkrivanju i borbi protiv požara u planinskim područjima, već je i značajno doprinela smanjenju štete i zaštiti života.

Huawei i Cyta 5G: Sinergija za efikasnu detekciju i borbu protiv požara

Huawei, kao pionir u oblasti tehnologije, pružio je ključnu podršku u implementaciji ovog projekta. Veštačka inteligencija u dronovima, podržana Cyta 5G mrežom, omogućava brz prenos podataka sa niskom latencijom, što je kritično za efikasno suzbijanje požara u njihovoj ranoj fazi. Ova tehnologija, prvi put primenjena u Atini 2022. godine, pokazala je izuzetne rezultate, što je motivisalo njeno širenje na Kipar.

Efekti primene AI i 5G tehnologije u suzbijanju požara

Primena veštačke inteligencije i 5G tehnologije u borbi protiv požara donosi brojne prednosti. Dronovi opremljeni AI mogu brzo prepoznati početne znakove požara, čime se omogućava brža reakcija vatrogasnih službi. Ova brza detekcija je ključna u sprečavanju širenja požara i smanjenju potencijalne štete na ekosistemima i naseljenim područjima. Dodatno, 5G mreža osigurava pouzdan i brz prenos podataka, što je neophodno za real-time analizu i efikasno donošenje odluka.

“Smart & Green Village” program kao dugoročno rešenje

Projekat na Kipru je deo šireg programa “Smart & Green Village” koji ima za cilj implementaciju pametnih i održivih tehnoloških rešenja u borbi protiv ekoloških izazova. Ova inicijativa ne samo da pomaže u suzbijanju požara, već i u promovisanju održivog razvoja i zaštiti prirodnog okruženja. Kroz ovakve projekte, Kipar se pozicionira kao lider u primeni naprednih tehnologija za zaštitu prirode i unapređenje kvaliteta života.

Korišćenjem dronova opremljenih veštačkom inteligencijom i podržanih naprednom 5G mrežom, Kipar je napravio značajan korak u borbi protiv šumskih požara. Ova tehnologija ne samo da povećava efikasnost u detekciji i suzbijanju požara, već i doprinosi očuvanju prirode i zaštiti života.