Da li je klijent uvek u pravu? Kako komunicirati sa klijentom? Kako  komunicirati sa klijentima putem društvenih mreža?

Ovi susreti okupljaju pasionirane predstavnike struke, eksperte kao i sve one koji iskazuju interesovanje i prepoznaju da je odnos prema krajnjim korisnicima više od tehničke podrške, a nastoje da pravim rešenjima i servisima ostvare i zadrže dugoročno srećne klijente.

microsoft-crm

Program:

  • Uvod : Davor Altman, Head of Customer Happiness team at ManageWP
  • “My Journey to Customer Happiness”, Milan Ivanović, Customer Happiness Engineer at Devana Technologies
  • “Screw What Your Customer Thinks”, Nemanja Aleksić, Growth Engineer at Devana Technologies
  • “Communicating With Customers Throughout Social Networks”, Una Vidanović, member of LimundoGrad team, Limundo customer support.

Nakon kratkog uvoda Davora Altmana, inicijatora i pokretača Customer happiness zajednice, sa učesnicima skupa svoja iskustva i preporuke podelili su Milan Ivanović, Nemanja Aleksić Una Vidanović.

Milan je prolaskom kroz svoje “odrastanje” na putu do customer happiness-a istakao da je, tokom vremena radeći u domenu podrške za klijente, nastojao da ostvari zahtevani tempo rešavanja zahteva – ticektinga, da ga postigne, održi. Pored toga, vrlo je važno kako održati motivaciju zaposlenih, naći dobro rešenje optimizacije procesa podrške kao i ličnog truda, odnosno puno čitanja u cilju odabira optimalnog rešenja.

Pitanja, koja je tokom izlaganja, pokrenuo Nemanja, odnose se na preispitivanje “mitoloških”  i vrlo ukorenjenih fraza, koje utiču na građenje pravih vrednosti i za klijenta i za kompaniju. Jedno od njih je: Da li je klijent uvek u pravu? Ne nije, klijenti nisu uvek sigurni šta traže, nisu uvek iskreni i često su iracionalni. Uspostvaljanje odnosa prema klijentima, odgovor na upite i rešavanje postavljenih klijentskih zahteva, traži dobro sagledavanje svih ovih parametara, motivaciju zaposlenih, usmerenost na to šta korisnik radi a ne šta korisnik kaže, tretman korisnika kao članove svoje familije (od onih koje volite manje do onih koji su vaši omiljeni). Ne treba izbegavati rad sa “teškim” klijentima.

Iz svog iskustva iz Limunda sa 700 000 korisnika,  Una je ukazala da su društvene mreže “mesto” susreta sa klijentima i njihovim potrebama, da na brz, jednostavan za klijenta prihvatljiv način,  ostvarite željenu komunikaciju. Izbor medija i mreža putem kojih se komunicira, je onaj, na kojima su i njihovi klijenti.

Podrška klijentima kroz Customer happiness je ustvari koncept  ukupnog zadovoljstva, tretmana, rešavanja zahteva i više od onoga što i sam klijent traži, dodatna edukacija i informacija u cilju ostvarivanja i održavanja obostranog zadovoljstva. Kao takav, customer happiness je danas krucijalan i ima vrlo važno  mesto u poslovnim procesima kompanije