Trojanci koji dolaze sa mobilnim oglašavanjem i stalkerware dostigli su solidan rast u 2019. godini, sve više dovodeći u opasnost lične podatke korisnika pametnih telefona. Prva pretnja dostigla je dvocifren rast u pogledu broja otkrivenih instalacionih paketa, dok je druga pretnja ciljala mobilne korisnike barem dvostruko češće nego tokom 2018. godine. Ovo su neki od glavnih nalaza godišnjeg izveštaja „Evolucija mobilnog malvera (Mobile Malware Evolution)“.

Usred sve veće zabrinutosti za digitalnu privatnost tokom poslednjih nekoliko godina – što je dovelo i do unapređivanja regulative – često se zanemaruju mobilni aspekti problema. Međutim, u današnjem hiperpovezanom svetu korisnici su uvek u kontaktu i onlajn, bilo da se radi o mobilnim aplikacijama za i-mejl, društvenim mrežama ili raznim aplikacijama za razmenjivanje poruka. Mobilni uređaji su postali naše prenosne kutije sa ličnim podacima. Nije iznenađujuće da su zlonamerni lovci na privatne informacije odlučili da upravo ovo iskoriste.

U Srbiji je tokom prethodne godine 7,56% korisnika Kaspersky mobile security rešenja bilo napadnuto mobilnim malverom. Kada je reč o regionu ispred Srbije se nalazi Rumunija sa udelom od 7,97%, dok su ostale države zabeležile nešto niži procenat napada (Crna Gora 1,23%, Češka 3,26% Bugarska 3,44%, Hrvatska 4,53%, Grčka 4,57%, Slovačka 5,25% Mađarska 6,19%).

Kao što podaci kompanije Kaspersky pokazuju, dve najaktivnije mobilne pretnje iz 2019. godine su u vezi sa pretnjama po privatnost, a reč je o mobilnom adveru i stalkerwareu.

Prva pretnja sakuplja mnoštvo privatnih informacija kako bi korisnicima prikazivala ciljane oglasne banere. Osim obično dosadnih banera, postoji i druga dimenzija ove vrste napada – osetljivi podaci žrtve mogu završiti na serverima trećih strana bez njenog pristanka ili znanja. U prošloj godini je 21% svih mobilnih pretnji koje je kompanija Kaspersky primetila bilo povezano sa adverom.

Stalkerware se sastoji od komercijalnih spajver aplikacija, obično instaliranih na uređajima bez znanja ili pristanka korisnika; oni ostaju skriveni i rade u pozadini. Ove aplikacije imaju pristup značajnoj količini ličnih podataka, kao što su lokacija uređaja, istorija pretraživača, poruke, četovi na društvenim mrežama, fotografije i još mnogo toga. Oni ne samo da dele osetljive informacije osobi koja ih zloupotrebljava, već postoji i prostor da haker treće strane dobije pristup stalkerware serverima i prikupi sve ove informacije za svoje potrebe.

Interes zlonamernih korisnika za stalkerware raste. Najnovija statistika kompanije Kaspersky, izračunata korišćenjem kriterijuma za otkrivanje stalkerwarea koje predlaže Koalicija protiv stalkerwarea, pokazuje da su se napadi na lične podatke korisnika mobilnih uređaja povećali sa 40.386 napadnutih jedinstvenih korisnika u 2018. godini na 67.500 u 2019. godini. Štaviše, broj napada tokom druge polovine godine se dvostruko povećao u poređenju sa prvom polovinom. Na primer, u januaru 2019. godine napadnuto je 4.483 korisnika u septembru 2019. godine taj se broj popeo na 9.546, a u decembru 2019. taj broj je dostigao 11.052 napadnutih korisnika.

„U 2019. godini su napadi stalkerwarea koji imaju za cilj da pronađu žrtve i prikupe privatne podatke o njima postali mnogo učestaliji. Što je još važnije, tehnički razvoj ove vrste napada ne zaostaje za drugim vrstama napada. S obzirom na to, želeli bismo ponoviti da je digitalna privatnost podjednako bitna kao i svaka druga. A postoje načini da se lični podaci sačuvaju i zaštite. Ali da biste to učinili, veoma je važno da se s tim problemom postupa pažljivo“, komentariše Viktor Čebišev (Victor Chebyshev), bezbednosni stručnjak u kompaniji Kaspersky.

Kako biste umanjili rizik od infekcije i ostali zaštićeni, stručnjaci kompanije Kaspersky savetuju sledeće:

·        Obratite pažnju na aplikacije instalirane na vašem uređaju i izbegavajte njihovo preuzimanje iz nepoznatih izvora

·        Uvek ažurirajte svoj uređaj

·        Redovno pokrećite skeniranje sistema da biste proverili da li postoje moguće infekcije

Kompanija Kaspersky takođe preporučuje korisnicima da na svoj uređaj instaliraju pouzdano bezbednosno rešenje poput Kaspersky Security Cloud, koje ima za cilj da zaštiti privatnost i lične podatke korisnika od pretnji putem mobilnih uređaja. Usluga takođe proverava da li je ugrožena vaša privatnost pomoću funkcije „ Account Check“.