Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nela Kuburović najavila je danas da to ministarstvo planira da uvede “e-aukciju” u postupak prinudne prodaje nepokretnosti kroz predstojeće izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO).

Kuburović je u izjavi za agenciju Tanjug objasnila da bi se putem elektronske aukcije osigurao transparentan i pravičan postupak prinudne prodaje nepokretnosti i dostupnost informacija svima koji žele da učestvuju tom u postupku.

Ona je ukazala na to da se elektronskom prodajom takođe izbegava mogućnost dogovaranja među učesnicima licitacije, a na taj način se postižu veći iznosi prilikom prodaje imovine, čime se istovremeno štite interesi poverilaca.

Radna grupa za pisanje izmena i dopuna ZIO iz 2016. godine već je formirana i u njen rad su, pored predstavnika pravosuđa i javnih izvršitelja, uključeni i predstavnici privrede, Saveta stranih investitora, Američke privredne komore, NALED-a i advokature, precizirala je Kuburović.

Prema njenim rečima, u radnoj grupi učestvuju predstavnici izvršitelja sa područja sva četiri apelaciona suda u Srbiji – Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, jer se u praksi pokazalo da izvršitelji različito postupaju po različitim apelacijama.

Zadatak radne drupe je, kako je objasnila, da otkloni sve zakonske nejasnoće uočene tokom primene zakona i ujednači postupanje izvršitelja i sudova.

Kuburović je napomenula da je ZIO iz 2016. godine uspeo da poveća efikasnost izvršenja i da doprinese smanjenju velikog broja starih izvršnih predmeta, ali i da su uočeni i određeni nedostaci.

Ona je, kada je reč o zakonodavnoj aktivnosti Ministarstva pravde, najavila donošenje zakona o sprečavanju korupcije, koji se odnosi na rad Agencije za borbu protiv korupcije, zakona o lobiranju, kao i izmene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Na ovaj način ispunjavamo naše obaveze iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i antikoruptivne mere, koje se upravo odnose na jačanje prevencije u borbi protiv korupcije, zaključila je Kuburović.